Prosjekt Viken fylkeskommune

Viken fylkesting, konstituerende møte

torsdag 17. oktober 2019, 12.00 - 15.00

Informasjon

Innkalling med saker er publisert på https://www.viken2020.no/moter-og-utvalg/viken-fylkesting/.

17. oktober 2019 konstitueres fylkestinget for Viken fylkeskommune for perioden 2019-2023. Møtet finner sted klokka 12:00 i festsalen i Urbygningen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetstunet 3, 1433 Ås.

Møtet blir strømmet direkte på nett -->

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ, og fatter beslutning i alle saker dersom ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Fylkestinget har det øverste tilsyn med fylkeskommunens virksomhet. 

Viken fylkesting vil bestå av 87 direkte valgte medlemmer. Møter i fylkestinget er vanligvis åpne for publikum. Disse ble valgt ved fylkestingsvalget 9. september 2019.

Sted

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 1433 Ås
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender