Prosjekt Viken fylkeskommune

Samling for suksesspådrivere i Viken

fredag 20. september 2019, 08.30 - 14.15

Informasjon

Oppstartsmøte for sukesspådrivere i ressursgruppene i alle ytre enheter og avdelinger i sentraladministrasjonen. Samlingen blir gjennomført første gang 11. september, så deltakere kan velge mellom to tidspunkt. 

Landskap med start 2019 - Klikk for stort bildeSuksesspådrivere blir vesentlige for å få alle ansatte med i den digitale hverdagen i Viken fra 2020. Mohamed Hassan/Pixabay

Program

08:30 - 09:00  Kaffe og noe å bite i 

09:00 - 09:40 Viken fylkeskommunens ambisjonsnivå – alle skal gjenkjennes på god praksis 

Viken fylkeskommune blir en stor arbeidsplass med over 11000 ansatte. Alle medarbeidere og ledere må hver dag kommunisere og samhandle med mange over lange avstander, både internt og eksternt, for å kunne gi et best mulig tilbud til innbyggere. Hva blir suksesspådriver rolle og ansvar i denne sammenheng? 

  • Digitaliseringsdirektør Anders Sørby og HR direktør Vegar Arndal 

09:40 – 10:00 Viken service – med profesjonalisering i fokus  

Viken service er i full gang med å få på plass nye tjenester for ansatte og innbyggere i Viken. 

10:00 – 11:00 «Forandring fryder» 

Overgang til Viken fylkeskommune er en stor omstilling både organisatorisk og digitalt. Hvordan påvirker denne endringsreisen oss, og hvordan kan vi skape felles arbeidsglede? 

  • Ragnhild S. Nilsen: Doktor Phil i innovasjon og endringsprosesser. Hun leder innovasjonsselskapet SmartEggs as, nettverket Sea Direction og er medgrunder av Heliopolis Universitet i Kairo, den arabiske verdens første Universitet for bærekraft. Som forfatter har hun skrevet 12 bøker, deriblant Forandring fryder? og Du er forandringen!

11:00 – 11:45 Lunsj 
 

11:45 – 12:45 Hvordan få alle med på laget?    

Mysen videregående skole og Næringsseksjonen i Østfold deler erfaringene fra arbeidet som pådrivere blant ledere og kollegaer i egen virksomhet for å få til endring i hvordan vi jobber sammen med moderne samhandlingsverktøy. 

  • Janne Ruud Østby og Lars Erik Marthinsen/ Trine Mo og Åse Torill Gustavsen 

13:00 – 13:30 Gruppeoppgave - mål, ramme og fleksibilitet 

Det er et omfattende løp å få ansatte opp på et godt digitalt samhandlingsnivå i løpet av de neste par årene. Enhetene er ulike og det er ulikt ferdighetsnivå hos brukerne. Derfor gis det selvsagt rom for fleksibilitet og lokal tilpasning. Samtidig må vi sikre at det ikke er store variasjoner i innhold og utrullingsløp, og at fylkeskommunens ambisjonsnivå oppnås – alle skal gjenkjennes på god praksis. 

Hvilke utfordringer i rollen som sukesspådrivere ser dere nå? 

  • Leiv Thomas Sandnes 

13:30 – 14:00 Fellessamlinger, ressurser og lokale aktiviteter 

Vi går igjennom de viktigste milepælene i arbeidet som suksesspådrivere frem mot 2020 og etter... 

  • Christian Clasén og Anders Langfeldt 

14:00 – 14:15 Vi oppsummerer dagen! 

  • Christian Clasén

Sted

Microsoft, Dronning Eufemias gate 71
 

Kontakt

Prosjektkontoret for Viken fylkeskommune
 

Legg til hendelsen i din kalender