Prosjekt Viken fylkeskommune

Samling for suksesspådrivere ved skoler i Viken

onsdag 30. oktober 2019, 09.00 - 14.45

Informasjon

Velkommen til andre samling for suksesspådrivere i Viken! Vi forsetter en spennende høst med fokus på å utnytte ny teknologi for å jobbe smartere sammen.

Denne andre samlingen vil gå mer i dybden på vedtatte prinsipper for god digital medarbeider i Viken, og rollen som suksesspådriver. Her fremkommer mer konkret hvilke oppgaver som er tiltenkt, og vi får gode eksempler og erfaringer fra en Akershus-skole, i tillegg til mer inngående gjennomgang av Teams og verktøy i O365.

Agenda oppdateres etter høstferien. 

To alternative samlingsdager

Det er lagt opp til to samlingsdager, en for skoleansatte og en for ansatte i sentraladministrasjon. Onsdag 30. oktober er satt av til skole mens torsdag 31. oktober er satt av til sentraladministrasjon og andre enheter enn skole. Selv om det kan være viktig å komme til rett dag for å få størst mulig relevans ut av dagen, er det viktigere å delta på en av dagene enn å ikke delta i det hele tatt.

Hvis du har behov for overnatting, må du bestille dette selv. Utgifter i forbindelse med overnatting, må dekkes av din enhet.

Agenda

  • 09:00 - Kaffe og en matbit
  • 09:30 - Velkommen og praktisk info for dagen
  • 09:45 - Viken Service og Personvernombud
  • 10:20 - Pause
  • 10:30 - Veien mot strukturert kollegabasert samhandling - v/Even Kruse Skatrud (Rud VGS)
  • 11:30 - Prinsipper, strukturer og verktøy
  • 12:00 - Lunsj
  • 12:30 - Prinsipper, strukturer og verktøy fortsetter
  • 14:30 - Oppsummering og veien videre
  • 14:45 - Ferdig

Hjertelig velkommen til en lærerik dag sammen med gode kollegaer i nettverket.

Kontakt

Christian Clasén

Sted

Sandvika videregående skole
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender