Prosjekt Viken fylkeskommune

Forretningsutvalget (midlertidig fylkesutvalg)

onsdag 27. november 2019, 13.00 - 17.00

Informasjon

Forretningsutvalgets medlemmer skal inntil årsskiftet 2019/ 2020 ha funksjon som fylkesutvalg i henhold til kommuneloven § 5-6.

Sted

Fylkeshuset i Drammen, Hauges gate 89, 3019 Drammen
 

Kontakt

Prosjektkontoret for Viken fylkeskommune
 

Legg til hendelsen i din kalender