Prosjekt Viken fylkeskommune

Partssammensatt utvalg (PSU)

onsdag 27. november 2019, 10.00 - 12.00

Informasjon

Partssammensatt utvalg (PSU) skal behandle saker som gjelder forholdet mellom Viken fylkeskommune og de ansatte. Innkalling med saker er tilgjengelig på https://www.viken2020.no/politikk/moter-og-saker/politiske-saksdokumenter/.

Ansatte og tillitsvalgte skal involveres i byggingen av den nye organisasjonen gjennom gode ordninger og prosesser for medvirkning.

Partssammensatt utvalg skal være en arena for gjensidig informasjonsutveksling, diskusjon og konsultasjon mellom fellesnemnda og de ansattes organisasjoner på veien mot etableringen av Viken fylkeskommune. Gjennom samarbeidet i utvalget skal ansatte sikres medvirkning i saker som gjelder forholdet mellom den nye fylkeskommunen og de ansatte.

Les mer på https://www.viken2020.no/politikk/fellesnemnda/partssammensatt-utvalg/

Sted

Fylkeshuset i Drammen, Hauges gate 89, 3019 Drammen
 

Kontakt

Prosjektkontoret for Viken fylkeskommune
 

Legg til hendelsen i din kalender