Prosjekt Viken fylkeskommune

Dialogmøte med kommunene i Viken

onsdag 4. desember 2019, 09.00 - 15.00

Informasjon

Viken fylkeskommune ved fylkesrådsleder Tonje Brenna invitere alle de 51 kommunene i Viken til dialogmøte.

Tema for møtene er regional planstrategi og samhandling med kommunene. 

Regional planstrategi 
Viken fylkeskommune skal vedta regional planstrategi innen utgangen av 2020. Den regionale planstrategien skal utarbeides i nær dialog med Viken-samfunnet. Det er utarbeidet et grundig kunnskapsgrunnlag som vi gleder oss å presentere for kommunene. 

Samhandling med kommunene 
Fellesnemnda har vedtatt at kommuneregioner i Viken skal ha en samarbeidsstruktur lik det Buskerud fylkeskommune har etablert med sine kommuner. Samarbeidsstrukturen skal imidlertid videreutvikles og tilpasses til Viken. 

Det er kommunene selv som må beslutte organiseringen av kommuneregionene, men det er viktig for oss å drøfte med dere prinsipper for fremtidig samhandling mellom kommunene og den nye fylkeskommunen. 

Tirsdag 03.12. kl. 09.00-14.00 Thon Hotel arena, Lillestrøm 
Onsdag 04.12. kl. 10.00-15.00 Quality Hotel, Sarpsborg 
Onsdag 11.12. kl. 10.00-15.00 Quality Hotel River Station, Drammen 

Målgruppe for møtene er både administrativ- og politisk ledelse i kommunene. 

I tillegg til fylkesrådsleder Tonje Brenna vil fylkesråd for planlegging og analyse Øyvind Solum delta på møtene sammen med fylkesdirektør for fylkesrådsleders kontor Kristian Thowsen og fylkesdirektør for planlegging Hilde Reine. 

Detaljert program sendes ut i forkant av møtene.

For spørsmål kontakt post@viken2020.no

 

Sted

Quality Hotel, Sarpsborg
 

Kontakt

Prosjektkontoret for Viken fylkeskommune
 

Legg til hendelsen i din kalender