Høringer - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Høringer
Elever

Videregående skoler, elevorganisasjoner, elevråd og alle andre inviteres til å gi innspill på hvordan Viken fylkeskommunen skal gjennomføre inntak til videregående skoler og formidling til læreplasser. Frist 15. september. 

Gruppe som diskuterer

Alle eksisterende medvirkningsorganer i fylkeskommunene og kommunene i Viken, relevante organisasjoner, elevråd og ivrige interesserte inviteres til å komme med en høringsuttalelse på høringsforslaget. Frist for uttalelse er 30. april.