Visjon og mål

Fellesnemnda vedtok 4. september 2018 at Viken fylkeskommunes visjon og mål skal være:

 

Viken viser vei

Bærekraft * Utvikling * Kompetanse

Dette er målsetningene for Viken fylkeskommune:

BærekraftViken fylkeskommune skal jobbe for en livskraftig region. Vi skal fremme en balansert og bærekraftig utvikling i by og bygd. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for våre valg.

UtviklingViken fylkeskommune skal motvirke sosiale forskjeller. Vi skal ta vare på og styrke menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet og demokratiet. Vi skal utvikle og bruke ressursene på best mulig måte og være attraktive for innbyggere og næringsliv. Vi skal styrke og utnytte våre regionale muligheter og unike fortrinn.»

KompetanseViken fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med en sterk digitaliserings- og innovasjonskultur. Vi skal gi kvalitetsutdanning som samsvarer med behovene i samfunnet. For å fremme verdiskaping og sysselsetting skal vi bidra til at regionens unike kompetansemiljøer samordnes og styrkes.»

Her kan du lese saksfremlegget for den politiske behandlingen.

Her kan du lese nyhetssaken etter vedtaket i fellesnemnda 4.9.2018.

Fant du det du lette etter?