Beste Indeksfond 2022

Vi har sett på det vi mener er de beste indeksfondene du kan investere i i 2022, og fremover. Indeksfondene vi har fokusert på er globale indeksfond med en bred diversifisering over hele verdens økonomien.

De 5 beste indeksfond 2022

1. KLP AksjeGlobal Indeks P

KLP AksjeGlobal Indeks P er et indeksnært aksjefond. Fondet investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene. 

Fondet har MSCI World som referanseindeks.

Forvaltningshonorar: 0,18%

2. KLP AksjeVerden Indeks P

KLP AksjeVerden Indeks P er et fond i fond som investerer i de indeksnære fondene KLP AksjeGlobal Indeks P (ca. 85-90 %) og KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P (ca 10-15 %). 

Fondet har MSCI All Country World som referanseindeks.

Forvaltningshonorar: 0,25%

3. Nordnet Indeksfond Global ESG

Fondet har som mål å følge den samlede nettoavkastningen i dollar til referanseindeksen. Indeksen er MSCI World ESG Leaders Index.

Det er en egenkapitalindeks som er representativ for markedene for selskaper med stor og middels markedsverdi i 23 industriland. Den består av selskaper som inngår i MSCI World Index som har en høy vurdering for miljø, samfunn og styring (“ESG”) i forhold til sine bransjekonkurrenter. Risikoen for valutabevegelser mellom indeksens valuta og valutaen i hver klasse vil ikke bli sikret.

Fondet forvaltes sammen av Nordnet Bank AB og J.P. Morgan Mansart Management Limited.

Forvaltningshonorar: 0,19%

4. DNB Global Indeks A

DNB Global Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier, definert ved fondets referanseindeks MSCI World NR USD.

Selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader.

Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

Forvaltningshonorar: 0,21%

5. Storebrand Global Indeks A

Et indeksnært aksjefond som har som oppgave å følge verdiutvikling til referanseindeksen MSCI World NR og forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Forvaltningshonorar: 0,25%