Anskaffelser

Alle anskaffelser til Vikenprosjektet skal forhåndsgodkjennes av prosjektkontoret, siden ingen har fått delegert økonomiske rammer. Send  begrunnelse for kjøpet til post@viken2020.no

Alle anskaffelser skal gjennomføres i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Prinsippene om god forretningsskikk, konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet skal etterleves i alle konkurranser uten hensyn til anskaffelsens art eller størrelse.

Anskaffelser over og under kr 500.000

Når et behov over kr 500 000 er godkjent av prosjektkontoret skal det meldes inn til innkjøpsavdelingen i Viken, som fordeler oppdraget til ressurspersoner i aktuell avdeling.

Når et behov under kr 500 000 er godkjent av prosjektkontoret, skal anskaffelsen gjennomføres av egen avdeling.

Mer informasjon, registrering av behov og innmelding av anskaffelser (Du må ha lesetilgang i Viken prosjektrom) 

Lovverk​

Kontakt innkjøp

Innspill eller spørsmål om anskaffelser kan sendes til innkjop@viken2020.no 

Fakturering

Skal du fakturere Prosjekt Viken 2020? Se krav til fakturainnhold, våre betalingsbetingelser og fakturaadresser.

Fant du det du lette etter?