For ansatte fra Statens vegvesen - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

For ansatte fra Statens vegvesen

Du lurer kanskje på når får jeg ny PC, hvordan får jeg ID-kort og har jeg vernetøy og HMS-kort fra 2. januar? Her finner svar på mye av det Vegvesen-ansatte lurer på.

En del spørsmålene har vi svar på nå, og enkelte spørsmål jobbes det med å få en avklaring på, vi oppdaterer derfor forløpende.

Kontakt

  • Trenger du støtte på tekniske utfordringer, kontakt brukerhjelp 
  • Har du praktiske spørsmål som du ikke finner svar på i oversikten, send epost til Anbjørg Kolaas, kommunikasjon i prosjekt Viken. Det bidrar til at vi får oppdatert nettsiden fortløpende. 

Spørsmål og svar om overgangen til Viken

For ansatte fra Statens vegvesen

Om Viken som arbeidsgiver

Ansatte i Statens vegvesen som skal over til Viken fylkeskommune får med seg årslønn, faste tillegg, ansiennitet og pensjonsrettigheter. 

Viken fylkeskommunes skal være en seriøs, ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver. Dette betyr blant annet at ansatte ikke skal oppleve urimelige eller uforståelige ulikheter, hverken i betingelser, rettigheter eller lønn.

- Samtidig vil Viken ivareta alle ansatte og legge til rette med hensiktsmessige og tilstrekkelige ordninger slik at alle kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og kvalitetssikret måte. Dette innebærer også å legge til rette for at så mange som mulig kan stå i arbeid fram til de ønsker å gå av med alderspensjon, sier Vegar Arndal som er HR-ansvarlig for Viken-prosjektet. 

For ansatte som overføres til Viken fra Statens vegvesen betyr dette:

  • Du tar med deg årslønn, faste tillegg og ansiennitet.
  • De som går fra Statens vegvesen til Viken fylkeskommune får med seg pensjonsrettighetene sine over i Vikens pensjonsordning. Dette betyr opptjent tid i Statens pensjonskasse fra første dag.
  • Pensjonsytelsene reguleres i vår hovedtariffavtale.

Se generelle betingelser for fylkeskommunalt ansatte