For ansatte fra Statens vegvesen - Viken fylkeskommune

For ansatte fra Statens vegvesen

Ansatte i Statens vegvesen som skal over til Viken fylkeskommune får med seg årslønn, faste tillegg, ansiennitet og pensjonsrettigheter. Her er en oversikt over hva som gjelder ved en overgang.
  

Viken fylkeskommunes skal være en seriøs, ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver. Dette betyr blant annet at ansatte ikke skal oppleve urimelige eller uforståelige ulikheter, hverken i betingelser, rettigheter eller lønn.

- Samtidig vil Viken ivareta alle ansatte og legge til rette med hensiktsmessige og tilstrekkelige ordninger slik at alle kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og kvalitetssikret måte. Dette innebærer også å legge til rette for at så mange som mulig kan stå i arbeid fram til de ønsker å gå av med alderspensjon, sier Vegar Arndal som er HR-ansvarlig for Viken-prosjektet. 

For ansatte som overføres til Viken fra Statens vegvesen betyr dette:

  • Du tar med deg årslønn, faste tillegg og ansiennitet.
  • De som går fra Statens vegvesen til Viken fylkeskommune får med seg pensjonsrettighetene sine over i Vikens pensjonsordning. Dette betyr opptjent tid i Statens pensjonskasse fra første dag.
  • Pensjonsytelsene reguleres i vår hovedtariffavtale.

Betingelser

For ansatte fra Statens vegvesen

 

Nyheter

Se nyheter for ansatte