For ansatte ved skoler - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

For ansatte ved skoler

Viken skal være en skoleeier som gir hver eneste ungdom en opplæring som ruster dem godt for livet videre. Prosjekt Viken jobber for at overgangen til Viken skal bli brukervennlig for ansatte ved skoler, slik at dere kan fortsette å fokusere på det som skjer i klasserommet. 

Klikk for stort bildeVideregående skoler i Viken

Hva fortsetter med Viken?

Det er mye som fortsetter som før i nytt fylke, her er noen eksempler:

  • Eksisterende budsjettrammene videreføres inn i 2020, det er ikke vedtatt noen ytterligere effektivisering for skoler.
  • Skoleruten fortsetter som den er i dagens fylker til og med 20/21.
  • Utdanningstilbudet ved skolene blir ikke endret før folkevalgte i Viken eventuelt tar beslutning om endret struktur.

Klasserommet skal skjermes

Selv om ansatte må forholde seg til noen endringer med ny fylkeskommune, skal undervisningen fortsette som før. Klasserommet skjermes ved at vi venter med å flytte elever til Viken plattform før skolestart 2020. Dermed kan lærere beholde samhandling i klasserommet. Det betyr at lærere må ha to brukerkontoer i et halvt år: 

  1. Lærer beholder samhandling i klasserommet og office 365 (inkludert epost) med dagens brukerkonto frem til sommerferien 2020. 
  2. Lærer bruker ny brukerkonto i Viken for fellestjenester som ansattportal og reiseregning/lønn fra 1.januar 2020

En brukervennlig overgang til Viken

Prosjekt Viken jobber fortløpende med å tilrettelegge løsninger som gjør at ansatte kan fortsette å gjøre jobben sin enklest mulig med endringene som skjer ved nyttår.

Ansatte skal få veiledning og opplæring når det er nødvendig. Vi gir mer informasjon i løpet av høsten. Det er mest fornuftig å lære det som er nytt rett før endringen inntreffer, dere kan derfor regne med at det blir noe opplæring på slutten av 2019.

Fakta om videregående opplæring i Viken

  • 75 videregående skoler, hvorav 58 er drevet i fylkeskommunal regi. 
  • Mer enn 42 000 elever i videregående opplæring