Møter med tillitsvalgte

I arbeidet med å opprette Viken fylkeskommune, legger vi stor vekt på bred involvering av de ansatte. De ansatte i dagens tre fylkeskommuner skal ha mulighet til å påvirke og bli lyttet til.

Tillitsvalgte i Akershus deltar i visjonsprosess for Viken - Klikk for stort bildeTillitsvalgte i Akershus deltar i visjonsprosess for Viken

Har du spørsmål eller innspill, så snakk med din nærmeste leder. Tillitsvalgte og vernetjenesten kan også bistå med råd og veiledning.

Partssammensatt utvalg (PSU) skal behandle saker som gjelder forholdet mellom Viken fylkeskommune og de ansatte. Omstillingen og overgangen til Viken fylkeskommune skjer i tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten.

Dialog- og drøftingsmøter

Møtene skal sikre at ansatte gjennom tillitsvalgte blir involvert, får medvirke og får mulighet til å påvirke prosessene under etableringen av Viken fylkeskommune. Samtidig er disse møtene et treffpunkt for gjensidig informasjonsutveksling og dialog. I disse møtene treffes prosjektledelsen og tillitsvalgte for alle ansatte i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune. Under finner du referater fra møtene og ferdigstilte saker etter drøfting. Vedtakene i drøftingssaker som behandles politisk finnes i møtekalenderen for politiske utvalg.

Referat

Tillitsvalgte og verneombud

Kontaktinfo og lister over tillitsvalgte og verneombud i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner ligger på ansattportalene.

Fant du det du lette etter?