18736469098_7d189c2c77_k

9. september 2019 skal innbyggerne i Akershus, Buskerud og Østfold for første gang velge sine representanter til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune. Vi trenger medarbeidere som kan hjelpe til med avviklingen av dette historiske valget.

frlk-orgkart

5 fagkoordinatorer er innplasserte på avdelingene ved fylkerådsleders kontor. 

Vegar Arndal 1

Vegar Arndal, HR ansvarlig Viken prosjektet har skrevet en hilsen til alle ansatte, med stor takk for innsats og ønsket om en velfortjent god påskeferie!

organisasjonskart-infrastruktur-mars2019

11 seksjonsledere er innplassert ved rådsområdet infrastruktur. Intervjurunder fortsetter etter påske for resterende lederstillinger nivå 4. 

arkitekturprinsipper 1

Brukeren er viktigst når Viken fylkeskommune nå legger grunnsteinene for det som skal bli din nye, digitale hverdag. 

Organisasjonskart-innovasjon-kvalitet-prosjekt

Viken skal innplassere seksjonsleder for kvalitet og prosess. Søknadsfrist 22. april. 

viken-uten-navn120319

49 seksjonsledere i Viken er innplassert. En lederstilling blir utlyst på nytt internt. 

viken-uten-navn120319

Ansatte i utvalgskretsen kan melde interesse for lederstillingene på nivå 5 innen 10. april kl. 12.00. Les stillingsbeskrivelser og hvordan søke. 

Organisasjonskart-kompetanse

Alle fast ansatte i Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommune kan søke. Frist 5. april kl 12.00.

viken-uten-navn120319

Denne utlysningen er oppdatert 3. april. Viken ser at de mangler søkere til flere stillinger og det åpnes derfor for at alle fast ansatte i Statens vegvesen kan søke på disse stillingene, med frist 5. april kl 14.00.

Fant du det du lette etter?