Nyheter for ansatte - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Fra 1. januar finner du informasjon om Viken fylkeskommune på den nye nettsiden www.viken.no.

  

Rakk du ikke å bli fotografert i år? Ny mulighet 2., 3. og 6. januar ved alle fylkeshus. Bildet skal blant annet brukes på ditt nye ID-kort i Viken fylkeskommune. 

Etter en hektisk uke med noen utfordringer underveis har ca 1400 ansatte ved fylkeshus levert inn og fått omgjort sin PC til Viken. Brukerhjelp jobber fortløpende med å fikse tekniske problemer med noen PCer. 

Første januar 2020 er vi 11 000 Viken-medarbeidere. Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner er historie og vi kan ønske velkommen til Viken fylkeskommune. La oss være rause med hverandre i en teknisk krevende omlegging.

Etter drøftinger med tillitsvalgte har ansatte i Viken fått felles retningslinjer og regler for blant annet permisjon, utdanning, fleksitid og livsfasepolitikk.  

Viken-ansatte inviteres til en helt spesiell nyttårsvarieté på Lier kulturscene 9. januar klokken 18.30.

  

IKT-ansatte ved videregående skoler blir ansatt av Fylkeskommunen, og ikke av skolene i Viken. Jens Brosø er innplassert enhetsleder for lokasjonssupport i Digitaliseringsavdelingen.

Bestillinger på eHandel skal i Viken forhåndsgodkjennes av anviser før de sendes til leverandør. Anvisning av bestilling blir derfor en daglig oppgave som skal erstatte anvisning av faktura. Neste uke går de første bestillinger i Visma. 

Det blir flere digitale løsninger i Viken fylkeskommune og alle ansatte skal få støtte i overgangen fra gamle til nye verktøy.

   

Fra 9. til 13. desember får ansatte i Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommune nytt brukernavn for å logge seg på Viken. Eneste unntak er lærere som får brukernavn i januar neste år.