Skisse for organisering av tre nivå i Viken desember 2018

28 avdelingsdirektører i Viken er innplassert. Etter nyttår starter de prosess med å involvere ansatte i videre organisering. 

infomøte 4

Hovedprosjektleder Harald Horne er klar på hva som er det viktigste suksesskriteriet å få med inn i Viken fylkeskommune. 

Harald-Horne-i-Buskerud

Harald Horne, hovedprosjektleder for Viken fylkeskommune, vil orientere om arbeidet med Viken etter fellesnemda 3. desember. Følg møtet i direktesending fra Østfold fylkeskommune 4. desember kl 11.30-12.00

Gang- sykkelvei Eidsvoll

Ulike modeller for å organisere avdeling Infrastruktur i Viken var tema på workshop med Statens vegvesen i Oslo i forrige uke.

Logo SoMe kvadrat-kopi

Utvalgskretsen har blitt utvidet og alle stillingsbeskrivelser for ledere på nivå 3 er klare. Aktuelle kandidater har fått beskjed og kan søke stillinger innen 16. november. 

Kollektivtrafikk 1

Ansatte i Viken fylkeskommune kan få økonomisk kompensasjon for økte reiseutgifter når daglig reisevei øker med 40 km. Lengre reisetid kan også gi mulighet for at reisetid godkjennes som arbeidstid.

Harald Horne felles orientering

Onsdag 7. november ble det avholdt informasjonsmøte for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune. Harald Horne, hovedprosjektleder for Viken fylkeskommune, orienterte om det videre arbeidet.

Temperaturmåling blant ansatte 1

Alle medarbeidere i sentraladministrasjon for Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommune inviteres til å svare på en enkel undersøkelse innen 23. november. Du får epost med lenke til undersøkelsen fredag 9. november. 

Harald-Horne-i-Buskerud

Harald Horne, hovedprosjektleder for Viken fylkeskommune, vil orientere om arbeidet med Viken etter fellesnemda 5.-6. november. Følg møtet i direktesending fra Buskerud fylkeskommune 7. november kl 10.30-11.00

Personvernombud Christina Grønli

- Alle trenger ikke å bli eksperter på personvern, med det skal ringe en bjelle når vi håndterer personopplysninger, sier Christina Grønli. Nytt personvernombud er klar for å gi støtte på fagområdet både i eksisterende fylker og fremtidige Viken.  

Fant du det du lette etter?