Nyheter for ansatte - Viken fylkeskommune

Alle ledere i Viken fylkeskommune inviteres til samling på Sundvolden hotell 14. november. 

    

Digitaliseringsavdelingen søker enhetsleder for Arkivforvaltning, plassert i seksjon Informasjonsforvaltning.

  

 

Digitaliseringsavdelingen i Viken fylkeskommune søker seksjonsleder for Informasjonsforvaltning. Seksjonslederen skal lede en seksjon bestående av fagområdene informasjonsforvaltning, arkivforvaltning og arkitektur, og vil være med å bygge opp seksjonen og fagområdet, sammen med øvrige ansatte og ledere. Lederen vil ha fag- og personalansvar for sin seksjon, rapportere til digitaliseringsdirektør og inngå i digitaliseringsdirektørens ledergruppe.

   

17.oktober ble det skrevet Norgeshistorie. Det første fylkestinget i Viken fylkeskommune er konstituert. Roger Ryberg er Vikens første fylkesordfører.

 

 

I uke 43 vil det bli gjennomført gåturer i lokalene til Viken fylkeskommune. Gåturen er en del av kartleggingsaktivitetene i prosjektet arbeidsformer for Viken fylkeskommune, og er innspill til kunnskapsgrunnlaget knyttet til utviklingen av et konsept for arbeidsplassutforming. Det vil gjennomføres gåturer i Sarpsborg, Drammen og Galleri Oslo.

   

Fylkesrådsleders kontor organisasjonskart mars 2019

Det er fra 1.1.2020 ledig to stillinger som rådgiver i fylkesrådets sekretariat, seksjon for politisk støtte. Seksjonen leverer støttetjenester til Vikens øverste politiske og administrative ledelse. Du vil få være med å utvikle denne nye seksjonen og får jobbe i et spennende og utfordrende stabsmiljø. Søknadsfrist 27.10.19.

  

  

Vi søker prosjektleder i 100% stilling i 2 år for prosjektet «Helhetlig virkemiddelbruk». Søknadsfrist 25. oktober. 

Det er ønskelig at omfanget av fakturaer begrenses i overgangsfasen til Viken fylkeskommune ved årsskiftet. -Vi ber alle enheter og virksomheter så langt som mulig å foreta nødvendige innkjøp før 15. november, eller vurdere å utsette innkjøp til januar 2020, sier Grethe Hjelle, innplassert avdelingsdirektør økonomi i Viken fylkeskommune.

 

Viken skal innplassere tre teamledere til enhet Viken servicesenter, som skal lede og utvikle teamets fagområder. Søk innen 20. oktober. 

Rådsområdet planlegging utlyser nå 6 stillinger for ansatte i Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommune, i tillegg til to eksternt utlyste rådgiverstillinger.  Søk innen 20. oktober.