Nyheter for ansatte - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Viken skal vise vei som lærebedrift, og har satt seg som mål å være en foregangsbedrift med høy kvalitet på opplæringen og stort inntak av lærlinger og lærekandidater.

For å sikre en god overgang fra ePhorte til Elements er det flere ting du som saksbehandler må ta stilling til og utføre. Her kommer informasjon som sikrer at overgangen til nytt system går mest mulig smertefritt. 

For å gi best mulig oversikt på overgangen til Viken inviteres ansatte til infomøter ved alle fylkeshus neste uke. Vi er i Buskerud og Akershus på mandag, og i Østfold på torsdag.

 

Fra 16. til 20. desember vil alle ansatte tilknyttet fylkeshusene få sin PC klargjort som Viken-PC. For å logge på PC deretter må du bruke din nye Vikenbruker.

  

– Det blir viktig å ha et godt og tett samarbeid med vernetjenesten, sier Jens Adolfsen, hovedtillitsvalgt 1 for Utdanningsforbundet i Østfold fylkeskommune.

Alle ansatte får ny arbeidsavtale i Viken fylkeskommune. Denne tilsvarer dagens arbeidsavtale, med mindre du faktisk skal tre inn i ny stilling. Se også hva som gjelder for reiseregning, lønnsutbetaling, sykemelding, foreldrepermisjon og andre viktige temaer i overgangen til Viken. 

   

For å sikre muligheter for varsling ved farlige hendelser og for å kunne gi ansatte en enkel måte å logge på som Viken-bruker, må arbeidsgiver registrere mobilnummer på alle ansatte innen 2. desember. 

Fra 16. desember skal ansatte i fylkesadministrasjon levere inn sin laptop og få den tilbake neste dag med Viken arbeidsflate. Nye digitale tjenester er demonstrert, nå starter arbeidet med å lage gode veiledninger.

Hovedprosjektleder og fylkesdirektører var på plass onsdag 6. november i Buskerud for å svare på spørsmål fra ansatte om overgangen til Viken. De to neste ukene blir tilsvarende infomøte gjennomført i Østfold og Akershus. 

  

Alle ansatte i Buskerud, Østfold og Akershus blir fotografert i november og desember 2019. Bildet skal blant annet brukes på ditt nye ID-kort i Viken fylkeskommune.