Ansettelsesforhold i Viken - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Ansettelsesforhold i Viken

Etter drøftinger med tillitsvalgte har ansatte i Viken fått felles retningslinjer og regler for blant annet permisjon, utdanning, fleksitid og livsfasepolitikk.  

Klikk for stort bilde Melkeveien

Permisjon, utdanning og velferd

Det innvilges to uker omsorgspermisjon med lønn i forbindelse med fødsel.  Ansatte har også rett til permisjon i forbindelse med utdanning, med eller uten lønn. Skal man ta eksamen gis det permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt to lesedager før hver eksamen.  Ansatte kan få velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager per kalenderår, fri utover det kan innvilges som permisjon uten lønn.

Livsfasepolitikk

– Viken fylkeskommune vil at de ansatte skal oppleve gode arbeidsdager der de trives og mestrer oppgavene sine uavhengig av livsfase og livssituasjon. Viken fylkeskommune skal ha en personalpolitikk som tar utgangspunkt i individuelle forutsetninger og utviklingsbehov i alle livsfaser. Vi ønsker å jobbe forebyggende slik at våre ansatte opplever mestring, motivasjon og god helse i egen arbeidshverdag, sier Ann Cathrin Guldberg, seksjonsleder HR i Viken. 

Tjenestejubileum

  • Ved samlet tjenestetid i 25 år gis det et gavekort på kr 8 000 og en blomsterhilsen. 
  • Ved samlet tjenestetid i 40 år, gis det et gavekort på kr 8 000 og en blomsterhilsen.

Fødselsdag

Ved runde år (20 – 70 år) gis det gavekort på kr 1 000 og en blomsterhilsen. Markeringen foregår med lett servering ved den ansattes avdeling/seksjon.

Pensjon

Viken fylkeskommune etablerer egen pensjonskasse. Ansatte i Viken fylkeskommune som tilhører SPK blir ikke berørt av dette. Alle andre ansatte, også de som overføres fra Statens vegvesen vil bli innmeldt i Viken pensjonskasse fra 1.1.2020. Betingelser og opptjente rettigheter endres ikke som følge av innmeldingen. 

Søknader om pensjon som gjelder fra 1.1.20 sendes til Viken pensjonskasse, kontakt dem dersom du har spørsmål om AFP og pensjon. 

Reisereglement

– Vi må tenke bærekraft. Er reisen nødvendig? Kan den erstattes med et telefonmøte eller nettmøte? Reiser skal alltid foretas på den hurtigste og rimeligste måten, og vi må tenke miljø og bærekraft, ved planlegging og gjennomføring av reisen, sier Guldberg. 

Oversikt på personalreglement

Når ansatte får Viken-bruker finner dere personalreglement i HR-håndbok/ansattportal. 

Arbeidstid og fleksitid for ansatte i fylkesadministrasjon

Ordningen med fleksibel arbeidstid gir rom for individuell tilpasning og fleksibilitet innenfor visse rammer. Ansatte har et selvstendig ansvar for å forholde seg til disse rammene, samtidig som leder har en viktig rolle gjennom sitt oppfølgingsansvar. Dialog mellom ansatt og leder er det viktigste verktøyet for å få til god praksis på dette området. Hvis ordningen ikke overholdes, må ansatt og leder sammen finne aktuelle løsninger, sier Guldberg. 

Ordinær arbeidstid

Arbeidet tid må i løpet av en periode på 52 uker i gjennomsnitt ikke være mer enn 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager.

Kjernetid 

Kjernetid er det tidsrommet hvor alle normalt er tilstede, fysisk eller digitalt. Digital tilstedeværelse skal være avtalt. 

  • Kl. 09.00 – 14.30 f.o.m. 16.09 t.o.m. 14.05
  • Kl. 09.00 – 14.00 f.o.m. 15.05 t.o.m. 15.09

Ordinær arbeidstid: er i gjennomsnitt 7,5 timer pr dag, 37, 5 timer i uken. 

  • Kl. 08.00 – kl. 15.45 i perioden f.o.m. 16.09 t.o.m. 14.05
  • Kl. 08.00 – kl. 15.00 i perioden f.o.m. 15.05 t.o.m. 15.09

Opparbeidelse av plusstid

Den ansatte opparbeider plusstid når han/hun jobber mer enn ordinær arbeidstid, og minustid når man jobber mindre. Plusstid kan opparbeides fra kl. 06.00 til kl. 21.00, mandag til fredag.

Plusstid kan avvikles på to måter:

  1. Fleksibel arbeidstid – «flekse»: når den ansatte møter på jobb etter kl. 08, men før kl. 09 og/eller går fra jobb etter kl. 14.30/14.00. Dvs. den ansatte er på jobb i kjernetiden, men ikke hele den ordinære arbeidstiden. Den ansatte velger selv om han/hun vil «flekse».
  2. Avspasering: når opparbeidet plusstid tas ut som fritid i kjernetiden, dvs. når den ansatte har fravær i den tiden han/hun normalt skal være på jobb. Avspasering av fleksitid skal være avtalt med leder på forhånd i hvert enkelt tilfelle.