Betingelser for ansatte i Viken som får lengre reisevei - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Betingelser for ansatte i Viken som får lengre reisevei

Ansatte i Viken fylkeskommune kan få økonomisk kompensasjon for økte reiseutgifter når daglig reisevei øker med 40 km. Lengre reisetid kan også gi mulighet for at reisetid godkjennes som arbeidstid.

Buss - Klikk for stort bilde Trude Levare

Fellesnemnda vedtok 5. november betingelser for økonomisk kompensasjon og tidskompensasjon ved økt reisevei som følge av nytt arbeidssted i Viken fylkeskommune. Kompensasjonsordningene gjelder fem år fra 1. januar 2020.

Økonomisk kompensasjon

Kompensasjonen skal dekke de reelle reiseutgiftene. Kompensasjon tar utgangspunkt i økt reisevei pr. dag (fra postnummer til postnummer), dvs. tur/retur, samt priser for kollektivtransport i Viken fylkeskommune. Betingelsene vil gjelde for alle fast og midlertidig ansatte i dagens tre sentraladministrasjoner fra 1. januar 2020.

Innslagspunktet for kompensasjon på 40 km økt reisevei er satt på bakgrunn av de totale kostnadene og hva som er rimelig å forvente av endret reisevei og merkostnad for ansatte i et arbeidsforhold, innenfor Viken sitt arbeidsmarked og med Viken sitt kollektivtilbud.

Tidskompensasjon

Arbeidstakere som får mer enn 50 km økt daglig reisevei får ekstra reisetid kompensert med inntil 2 timer pr. reisedag inkludert i arbeidstiden. Det forutsettes at det faktisk arbeides i reisetiden. Som minimum legges det til grunn at de fleste kan lese og svare på e-post og SMS. Hvordan reise i arbeidstiden i praksis skal organiseres og løses må i tillegg avtales mellom nærmeste leder og den ansatte.