Dette er Vikens verdier - Viken fylkeskommune

Dette er Vikens verdier

Merk deg disse tre ordene: Raus. Nytenkende. Samskapende.

Klikk for stort bildeVERDIFULLE VERDIER: Verdiene for Viken skal kjennetegne hele bedriftskulturen. Illustrasjonsfoto: Trine Sirnes

For disse tre ordene er Viken fylkeskommunes nye verdier.

Arbeidet med å bygge et felles sett verdier for den nye organisasjonen med 10 000 ansatte har vært i gang siden november. Noe forenklet handler det om å finne fram de verdiordene som skal kjennetegne bedriftskulturen i Viken fylkeskommune.

– Her har det vært gjort et viktig og godt arbeid. Det har vært bredt engasjement i de tre fylkeskommunene. Dette handler om å bygge en felles kultur for medarbeidere i Viken fylkeskommune, og om å bli et «vi». Disse tre ordene gir oss et godt utgangspunkt for akkurat det. Vi skal være rause, nytenkende og samskapende til det beste for Vikens innbyggere, sier politiker i fellesnemnda for Viken fylkeskommune Andreas Lervik fra Arbeiderpartiet.

Han er leder for den politiske arbeidsgruppa P1 som har ledet arbeidet med verdiene.

2. mai vedtok fellesnemnda enstemmig at verdiene for viken fylkeskommune skal være raus, nytenkende og samskapende.

Slik forklares verdiene

Verdiene skal bygge opp under Vikens visjon «Viken viser vei» og målformuleringene under «bærekraft, utvikling og kompetanse». Målformuleringene skal si noe om hvordan Viken skal «vise vei» og være et foregangsfylke.

Les også: Verdien av verdier

Med verdiordene følger også en kort forklaring.

  • Raus

Vi viser tillit og deler kunnskap. Vi anerkjenner hverandres initiativ og ideer, verdsetter mangfold og aksepterer at vi har ulike forutsetninger.

  • Nytenkende

Vi utvikler nye ideer og framgangsmåter. Vi ser muligheter, utfordrer hverandres rutiner og vaner og tar initiativ til endring. 

  • Samskapende

Vi jobber sammen med hverandre og innbyggerne våre for å skape de beste løsningene, og ser på hverandre som likeverdige.

Veien videre

Implementeringen av verdiene vil være et viktig bidrag når organisasjonen er på plass og det skal bygges felles kultur i Viken En av dem som ser fram til det er Kristian Thowsen som er fylkesdirektør for fylkesrådsleders kontor.

– Vi har gjennom en bred prosess med både ansatte, brukere og politikere fått flotte verdier som jeg er stolt av at de ansatte mener kjennetegner oss. Våre verdier sier noe om oss, hvordan vi samhandler og hvordan vi forholder oss til omverdenen. Verdiene våre skal også hjelpe oss med å utvikle den organisasjonen vi ønsker og jeg ser frem til det videre arbeidet, sier Thowsen. 

Ros fra fellesnemnda

I fellesnemndas møte 2. mai roste flere Viken-politikere verdiene som er valgt.  

– Dette vil nok bli fine ord for Viken fremover, sa Høyres Lise Hagen Rebbestad.

Det samme mente Britt Guldbrandsen fra Kristelig Folkeparti, som også har vært medlem i den politiske arbeidsgruppa P1.

– Dette var tre veldig gode ord, sa hun fra talerstolen i fellesnemnda.

Saken som ble vedtatt i fellesnemnda kan du lese i sin helhet her