Fagkoordinatorer ved fylkesrådsleders kontor

5 stillinger som fagkoordinator utlyses internt med søknadsfrist 19. mars. En stilling kan også søkes av ledere i Statens vegvesen, med søknadsfrist 24. mars. 

Viken organisasjonskart mars 2019 - Klikk for stort bildeViken organisasjonskart mars 2019

Hvem kan søke om innplassering?

Utvalgskretsen definerer hvilke ansatte som kan melde interesse for stillinger. For utlyste stillinger som fagkoordinator er utvalgskretsen:

  • Alle fast ansatte i sentraladministrasjonene/fylkesadministrasjonene
  • Ansatte i Østfold kulturutvikling
  • Ansatte i AFK eiendom FKF

Søknadfrist er 19. mars, med et unntak:

Ledere i Statens vegvesen kan også søke på fagkoordinator for sikkerhet og beredskap, derfor har denne stillingen søknadsfrist samtidig med utlyste lederstillinger for infrastruktur 24. mars.  

Hvordan søke om innplassering?

  • Vis interesse for en stilling ved å sende epost med vedlagt kortfattet søknad og CV til innplassering.viken@viken2020.no
  • Begrunn hvorfor du ønsker å bli innplassert i stillingen i søknaden.
  • Dersom du søker om innplassering i flere stillinger, er det viktig at du legger ved en søknad per stilling. Du må også oppgi hvilken stilling som er din førsteprioritet. Søknadene og CV for samtlige stillinger sendes i en og samme e-post.

Ledige stillinger

Fylkesrådsleders kontor

Organisering av fylkesrådsgivers kontor

Fylkesrådsleders kontor organisasjonskart mars 2019 - Klikk for stort bildeFylkesrådsleders kontor organisasjonskart mars 2019

Fant du det du lette etter?