Fylkesadministrasjon overtar ansvar for lokasjonssupport ved skoler - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Fylkesadministrasjon overtar ansvar for lokasjonssupport ved skoler

IKT-ansatte ved videregående skoler blir ansatt av Fylkeskommunen, og ikke av skolene i Viken. Jens Brosø er innplassert enhetsleder for lokasjonssupport i Digitaliseringsavdelingen.

Klikk for stort bildeBrukerhjelp fortsetter å være tilstede like mye ved alle skoler, selv om organiseringen endres. Mathilde Lid/Melkeveien

Felles ledelse

Ved å omorganisere IT-brukerstøtte vil vi få en styrket organisasjon. For å skape et godt fagmiljø er det viktig at man er samlet. Vi kan styrke faglig kompetanse hos medarbeiderne ved at Lokasjonssupport ledes fra digitaliseringsavdelingen, sier Brosø.

Arbeidsgruppe

I juni ble det opprettet en arbeidsgruppe for å utrede og gjennomføre organisering av de IT-ansatte ved de videregående skoler. Arbeidet har vært ledet av Brosø.

Arbeidsgruppa har i tillegg bestått av:

Tillitsvalgte: Lise M. Sundsmoen (AFK) og Hallstein Rossnes (ØFK)

  • Prosjektmedarbeidere: Annika Nordlund (AFK) og Lars Erik Borchgrevink Mathisen (ØFK)
  • Arbeidsgruppe Tjenester: Dennis Rodionov (AFK), Leif M. Edelman (BFK) og Nils Petter Hansen (ØFK)
  • Prosjektkoordinator: Tormod Grøtterud (BFK)

Bakgrunn

Vikens ledergruppe og digitaliseringsstyret besluttet 19. november at det skal innføres en modell for organisering med inntil 11 soner, hvor Digitalisering vil holde hovedstruktur under Kompetanse sine 4 store soner. Rapporten som ble ferdig i september, var også grunnlag for de drøftinger tillitsvalgte i Akershus, Østfold og Buskerud foretok. 

Veien videre

Rektorene ble informert 21. november, og på følgende møter:

  • Østfold, (Son) 22. november
  • Asker og Bærum, (Leangkollen) 10. desember
  • Romerike (Galleriet) 11. desember

Alle IT-ansatte ved skolene ble invitert til en felles samling i desember for informasjon og opplæring om omlegging til ny Viken bruker.

En intern utlysning av 11 teamledere (nivå 6) blir utlyst så snart det lar seg gjøre.