God sommer fra lederne i Viken! - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

God sommer fra lederne i Viken!

Vi har lagt bak oss et krevende halvår med drift av dagens fylkeskommuner kombinert med prosjektarbeid og omstilling mot Viken. Innsatsen har vært enestående og vi har alle fortjent en pust i bakken før siste etappe.

Innplasserte ledere i Viken fylkeskommune juni 2019 - Klikk for stort bilde Anbjørg Kolaas

Det er stor motivasjon og energi i å se frem mot noe. Innplasserte ledere deler derfor noe de gleder seg til i Viken... og ønsker alle en avslappende god pause i sommer! 

Rekkefølge på sitat/størrelse på bilder er tilfeldig. Navn under bilder leses øverst fra venstre. 

Rådsområdet kompetanse

Kompetanse-collage - Klikk for stort bildeHeidi Wang Erlansen, Jan-Helge Atterås, Gerd-Mette Vatne Drabløs, Guri Færder, Kristin St Hilaire, Beate Børja, Janne B. Sørensen, Trond Pettersen, Stein Morten Øen og Hilde Karin Kløvfjell

Jeg gleder meg til Viken fordi… 

Jan-Helge Atterås, avdelingssjef kompetanseutvikling

Vi blir et veldig stort og kompetent lag og skal sørge for at Viken blir en sterk samfunnsaktør og viser vei. Innbyggerne skal få den kompetansen de ønsker, og arbeidsplassene skal få god tilgang til ansatte med rett kompetanse nå og for fremtiden!

Hilde Karin Kløvfjell, områdedirektør sør-øst

jeg får nye og flere kollegaer å samarbeide med, samt utvidet portefølje med virksomhetsledere i Østfold. Det blir stas.

Guri Færder, områdedirektør sørvest

det blir spennende å være med på å utvikle en felles pedagogisk plattform for de videregående skolene i Viken.

Stein Morten Øen, avdelingssjef forvaltningsutvikling

det blir spennende å bygge felles kultur og kunnskap med nåværende og nye kolleger for sammen å videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne i Viken.

Heidi Wang Erlansen, enhetsleder i fag og yrkesopplæringen

jeg ønsker å bidra til at Fagopplæringen i Viken skal være den beste i landet. Derfor et bilde fra toppen av Norge (Galdhøpiggen).

Lene Jensen, områdedirektør nord

jeg skal jobbe tett sammen med skoler, kommuner og arbeidsliv. Jeg får mange nye oppgaver, og det synes jeg er spennende.

Trond Pettersen, enhetsleder seksjon fag- og yrkesopplæring

det gir nye utfordringer som vi skal løse i fellesskap

Janne B. Sørensen, seksjonsleder eksamen og dokumentasjon

jeg har så mange flotte, dyktige og kunnskapsrike kollegaer jeg skal arbeide sammen med! VIKEN ER VI - VI ER VIKEN

Beate Børja, seksjonsleder skoleforvaltning

Det er mye jeg ser frem til med Viken- ta det beste fra de tre eksisterende fylkeskommuner, mikse det med litt nytt, og skape noe enda bedre. Jobbe med å utvikle tjenesten til befolkningen, få nye utfordring…. Men mest tror jeg nok jeg gleder meg til å bli kjente med nye kolleger.

Gerd-Mette Vatne Drabløs, seksjonsleder kompetanseutvikling og samhandling

jeg har tro på at variasjonen og størrelsen på regionen gjør at vi kan utgjøre en forskjell for samfunnsutviklingen

Kristin St Hilaire, enhetsleder formidling

jeg får mulighet til å være med på å skape noe nytt og utvikle min kompetanse sammen med nye nysgjerrige, dyktige, interessante og humørfylte kollegaer!

Bengt Jacobsen, seksjonsleder kompetanse- og skoleutvikling

Jeg gleder meg til å bidra til utviklingen av Viken som skoleeier - en skoleeier som jobber for at hver ungdom i Viken skal få en opplæring som gjør dem godt rustet til livet videre!

Rådsområdet planlegging

planlegging - Klikk for stort bildeEspen Nedland Hansen og Randi Haldorsen

Jeg gleder meg til Viken fordi… 

Espen Nedland Hansen, avdelingssjef samfunnsplanlegging

jeg får jobbe sammen med en meget kompetent gjeng mennesker, som skal ta fatt i viktige oppgaver for Viken-samfunnet. Vi skal drive prosessen med å jobbe fram Vikens første strategidokument (Regional planstrategi).

Elin Tangen Skeide, avdelingssjef for miljø

det er så mange spennende og dyktige folk jeg skal jobbe sammen med!

Randi Haldorsen, avdelingsleder folkehelse

det blir spennende sammen med nye kollegaer å utvikle folkehelseområdet og sette dette arbeidet i en strategisk overordnet sammenheng i Viken fylkeskommune.

Rådsområdet kultur

Kultur collage - Klikk for stort bildeAnne Traaholt, Heidi Hovemoen, Jon Endre Røed Olsen, Lill Carin Jacobsen, Rune Winum og Cathrine Undhjem

Jeg gleder meg til Viken fordi…

Rune Winum , avdelingssjef for frivillighet, friluftsliv og idrett

Vi skal skape Norges beste fagmiljø innen frivillighet og fysisk aktivitet!

Heidi Hovemoen, avdelingssjef for fylkesbibliotek

vi får en unik mulighet til å løfte og synliggjøre bibliotekene som en sentral arena for opplevelser og livslang læring ute i lokalsamfunnet. På kjøpet får jeg nye, dyktige kolleger som jeg gleder meg til å jobbe sammen med!

Lill Carin Jacobsen, den kulturelle skolesekken, enhetsleder formidling

Den kulturelle skolesekken består av et sterkt og solid fagmiljø med svært mange dyktige medarbeidere som jeg gleder meg til å bli bedre kjent med. Gleder meg også til å bidra og tilrettelegge for en raus, nyskapende og samhandlende kultur, internt og eksternt.

Anne Traaholt, seksjonsleder kulturhistorisk formidling og verdiskaping

Fordi jeg ser frem til å bli kjent med nye og gamle medarbeidere som har mye å lære bort og fordi det blir skikkelig spennende og sikkert ganske morsomt å utvikle og løse seksjonens oppdrag sammen :-)

Jon Endre Røed Olsen, avdelingssjef kunst og kultur

jeg skal jobbe sammen med svært dyktige fagpersoner både innen kultur og andre fagområder. Sammen skal vi løfte kulturfeltet som en svært viktig del av samfunnsutviklingen i nye Viken.

Cathrine Undhjem, seksjonsleder aktiv formidling, fylkesbiblioteket

jeg skal jobbe sammen med dyktige kollegaer, og sammen skal vi bidra til et spennende, inspirerende og inkluderende bibliotektilbud for innbyggerne i Viken.

Fylkesrådsleders kontor

Ledere ved fylkesrådsleders kontor - Klikk for stort bildeTone Stenbek, Anne-Lise Kristoffersen, Egil Frode Olsen, Gørill Elisabeth Brodahl, Bente Bjerknes

Jeg gleder meg til Viken fordi… 

Egil Frode Olsen, avdelingssjef styring og eierskap

vår fylkeskommune skal vise vei for andre aktører i offentlig sektor ved å løse våre oppgaver profesjonelt med høy kvalitet innenfor tilgjengelige ressurser

Bente Bjerknes, avdelingsleder utvikling og tverrfaglig samordning

det kommer til å bli et fantastisk kompetent fagmiljø og vi skal lykkes med å utvikle godt tverrfaglig arbeid.

Gørill Elisabeth Brodahl, seksjonsleder internasjonalt arbeid

vi skal sammen sette det nye fylket på Europakartet. Viken skal bli en tydelig aktør i Regionenes Europa.

Tone Stenbek, avdelingssjef kommunikasjon og politisk støtte

....jeg har fått så mange fine, kreative og kompetente folk på laget. Det kan bli mye raushet, nytenking og samskaping til beste for Viken-samfunnet med det utgangspunktet! :)

Anne-Lise Kristoffersen, seksjonsleder for politisk støtte

Jeg gleder med til sammen med nye kollegaer, å bygge det praktiske støtteapparatet rundt fylkesrådet slik at de kan ha fokus på det de er gode på; finne politiske løsninger i samarbeid med og til det beste for Viken og oss alle.

Rådsområdet næring

Næring collaga - Klikk for stort bildeEllen Lund-Roland, Anne K. Wold og Håkon Johnsen

Jeg gleder meg til Viken fordi…

Anne K. Wold, avdelingssjef for entreprenørskap og næringsrettet kompetanse

jeg skal få jobbe sammen med så mange dyktige og hyggelige mennesker! Jeg gleder meg også til å lære av de gode innsatsene for næringsutvikling som er gjort i de to fylkene jeg ikke kjenner så godt fra før.

Håkon Johnsen, fylkesdirektør næring

jeg får lov til å arbeide sammen med positive, dyktige og engasjerte medarbeidere, ledere og politikere. Sammen skal vi - i tett samarbeid med relevante aktører og innbyggerne - være med på å utvikle en av landets mest innovative og spennende region

Ellen Lund-Roland, seksjonsleder tannhelse Sør-Vest

jeg ønsker å bidra til samarbeid slik at alle ansatte skal oppleve meningsfulle hverdager i et inspirerende og godt faglig miljø.

Rådsområdet infrastruktur

infrastruktur collage - Klikk for stort bildeGro Ryghseter Solberg, Eirik Wannebo, Thomas Tvedt, Morten Rannem, Elin Ødegård og Knut Sletta

Jeg gleder meg til Viken fordi…

Morten Rannem, seksjonsleder virksomhetstyring

... jeg gleder meg til å bli kjent med mange nye, flinke og hyggelige kolleger!

Elin Ødegård, avdelingssjef fagavdelingen

Akkurat nå gleder jeg meg til sol og sommer! Håper alle får en bekymringsfri ferie. Det jeg ser mest fram til på høsten er å få folk på plass og bli kjent med de. Innplassering fra vegvesenet fortsetter til høsten.

Gro Ryghseter Solberg, leder av mobilitet og samfunn

jeg sammen med dyktige medarbeidere skal bidra til å utvikle gode samferdselsløsninger i Viken

Eirik Wannebo, seksjonsleder grunnerverv og geomatikk

Jeg gleder meg til Viken fordi Seksjon for grunnerverv og geomatikk er så heldig å få delta i de fleste faser av «veiens livsløp». Jeg ser frem til å få være med på å bygge en organisasjon som skal samhandle internt og eksternt til beste for innbyggerne i Viken og for samfunnet.

Thomas Tvedt, avdelingsleder for samferdselsplanlegging og forvaltning

Det skal bli spennende og utfordrende å ta fatt på nye oppgaver, sammen med nye kolleger fra Statens vegvesen

Knut Sletta, fylkesdirektør infrastruktur

Jeg gleder meg til å arbeide sammen med både gamle og nye kollegaer i ny organisasjon - for å skape det beste for innbyggerne i Viken

Rådsområdet finans, administrasjon og klima 

Avdeling for digitalisering

digitalisering collage - Klikk for stort bildeHenrik Løvfold, Anders Aagaard Sørby, Marte Husby, Tone Mjøs, Gro Ekkje, Ann Anthony, Christian Clasén, Rune Vold, Agnar Hugo Hansen, Geir Lesteberg og Thomas Furuly

Jeg gleder meg til Viken fordi…

Tone Mjøs, seksjonsleder Strategi og utvikling

Da skal vi jobbe for å gjøre hverdagen enklere for elever, lærere, ansatte og politikere gjennom digitalisering av administrative prosesser og aktiv ta i bruk samhandlingsløsninger. Da skal vi ha fokus på å sette brukerne og brukerbehovene i førersete når vi vurderer å digitalisere prosesser.

Thomas Furuly, enhetsleder kantinedrift

det å få nye kolleger betyr mer erfaring, mer inspirasjon og mer glede !!!

Christian Clasén, enhetsleder for digital opplæring og kompetanse.

... vi får enorme muligheter til å finne gode, enhetlige måter å jobbe på, og kan hente inn det beste fra tre "verdener" i dette samspillet.

Geir Lesteberg, seksjonleder informasjon og dataforvaltning

nye oppgaver, nye kolleger og nye strukturer gir nye unike muligheter!

Anders Aagaard Sørby, digitaliseringsdirektør

jeg får mulighet til å jobbe sammen med mange dyktige mennesker, og sammen skal vi levere best mulige tjenester til ansatte og innbyggere ved hjelp av digitalisering og teknologi!

Ann Anthony, seksjonssjef service

jeg er så heldig å få lov til å etablere seksjon service, sammen med en flott stab med dyktige medarbeidere. Jeg ønsker alle en god sommer!

Marte Husby, enhetsleder fagtjenester

Jeg gleder meg til Viken fordi vi snart får se resultatet av det vi har jobbet så lenge med. Ønsker alle en fin sommer med late dager og strålende vær.

Henrik Løvfold, seksjonsleder teknologi

mine dyktige kollegaer i teknologiseksjonen og digitaliseringsavdelingen innehar en kompetanse som i sum vil bli et helt rått kompetansemiljø! Utfordringene fremover er store og mange, men jeg er trygg på at vi vil lykkes med dette laget!

Gro Ekkje, enhetsleder Viken servicesenter

jeg får lov til å bygge opp gode førstelinjetjenester sammen med flinke og erfarne medarbeidere. Jeg ser også frem til felles samling med alle medarbeidere i slutten av august hvor kulturbygging og opplæring vil være tema.

Agnar Hugo Hansen, enhetsleder plattform- og kommunikasjon

Etableringen av Viken gir en unik mulighet til å forme en organisasjon som kjennetegnes av høy kompetanse, profesjonalitet, fleksibilitet og åpenhet. Visjonen fremmer innovasjon og nytekning.

Rune Vold, enhetsleder resepsjon, kurs og konferanse

det gir oss mulighet til å bli kjent med mange spennende, nye mennesker og oppgaver, og sammen etablere noe nytt med bakgrunn i det beste fra dagens fylkeskommuner. Vi skal bidra til at alle trives på jobb og være et positivt bidrag i våre medarbeideres hverdag.

Avdeling for eiendom

eiendom collage - Klikk for stort bildeAnn Christin S Jorås, Elisabeth Vestergård, Rujira Coles, Henning Bogstrand, Frank-Tore Toresen, Henning Bråthen, Bjørn Sollie og Tom Kristian Hansen

Jeg gleder meg til Viken fordi…

Bjørn Sollie, enhetsleder eiendom

jeg skal være med å skape et godt samarbeid med masse trivelige mennesker.

Elisabeth Vestergård, leder for prosjekt seksjonen

jeg gleder meg til mange gode fagdiskusjoner fremover, å få ta del av kunnskap og erfarenhet, et felleskap vi kan bygge videre på og dra nytte av. Vi må sammen arbeide for å få øke fokuset på vår profesjon, for å sikre oss de rammer/betingelser som er helt nødvendige for å kunne levere gode og fremtidsrettede bygg nå og i fremtiden.

Henning Bogstrand, enhetsleder drift

jeg kan få være med å bidra til å bygge opp en driftsorganisasjon med flotte medarbeidere som har mye arbeidsglede. At vi rett og slett får til noe bra som et lag.

Henning Bråthen, leder av driftsseksjonen i Viken eiendom.

jeg får mange nye kolleger og medarbeidere. Driftsseksjonen i Viken eiendom blir en stor seksjon med mange dyktige byggdriftere og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med alle sammen.

Ann Christin S Jorås, renholdsforvalter

Gleder meg til å være med å utvikle renholdstjenesten og faget, og til å samarbeide og treffe nye kollegaer.

Rujira Coles, leder for renholdsseksjonen

Vi har nesten 400 renholdere til å samarbeide med for best renholdstjeneste til Vikens innbyggere.

Tom Kristian Hansen, avdelingsdirektør eiendom

vi blir en stor og profesjonell eiendomsaktør, som vil få interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et Viken i vekst. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med dere og ønsker dere en riktig god sommerferie.

Avdeling for HR

hr collage - Klikk for stort bildeIngvild Bellen Wear, Vegar Arndal, Line Lillebuen, Ann Cathrin Guldberg, Even Strete og Håvard Nilsen

Jeg gleder meg til Viken fordi…

Håvard Nilsen, enhetsleder organisasjonsstøtte

jeg får muligheten til å være med og bygge noe helt nytt i samarbeid med dyktige kollegaer.

Ingvild Bellen Wear, seksjonsleder for organisasjonsutvikling og opplæring

fagmiljøene blir større og Viken er full av dyktige medarbeidere som min seksjon skal samarbeide med for å få til menneskelig vekst og gode resultater.

Even Strete, enhetsleder lønn

vi sammen skal skape et knallsterkt fagmiljø. Vi skal fremstå som profesjonelle og hyggelige både internt og mot våre "kunder".

Line Lillebuen, leder av seksjon for HMS

vi bygger opp en flott, ny arbeidsplass sammen! God sommer til alle 😊

Ann Cathrin Guldberg, seksjonsleder HR

vi sammen får mulighet til å skape en attraktiv fylkeskommune og arbeidsgiver med flotte verdier. God sommer til dere alle! 😊

Vegar Arndal, HR Direktør

jeg er overbevist om at vi sammen vil skape en virksomhet hvor det er utrolig gøy å jobbe.

Avdeling for økonomi

økonomi collage - Klikk for stort bildeGrethe Hjelle, Hans Jørgen Gade, Tine Pedersen, Odd Arne Fagerheim, Kjetil Bakkeli, Terje Kristian Lorentzen, Sana Hussain og Åshild Hortemo

Jeg gleder meg til Viken fordi…

Åshild Hortemo, seksjonsleder styring og kontroll i økonomiavdelingen

det blir spennende å delta i utformingen av virksomhetsstyring og internkontroll for Viken fylkeskommune, som har valgt en parlamentarisk styringsmodell.

Sana Hussain, enhetetsleder fellestjenester

jeg får være med på å bygge Norges beste fylkeskommune sammen med dyktige og engasjerte kollegaer.

Odd Arne Fagerheim, enhetsleder konsernregnskap

jeg får lære meg et nytt økonomisystem.

Tine Pedersen, enhetsleder økonomioppfølging prosjekt

jeg får enda flere dyktige kollegaer og sammen med de får muligheten til å bygge opp en faglig sterk, innovativ og effektiv organisasjon.

Terje Kristian Lorentzen, seksjonsleder regnskap

Jeg gleder meg til å være med på å forme «Nye Viken regnskap» sammen med dere! En riktig god og velfortjent ferie og sommer til dere alle.

Kjetil Bakkeli, seksjonsleder økonomioppfølging

Jeg gleder meg til Viken fordi jeg ser utfordringer innenfor feltet økonomioppfølging i en så stor organisasjon, og hvordan vi sammen kan komme fram til gode løsninger på dette.

Hans Jørgen Gade, seksjonsleder budsjett og finans

Jeg gleder meg til å bli kjent med mange nye hyggelige og dyktige kollegaer.

Grethe Hjelle, økonomidirektør

Jeg får mange nye engasjerte og kompetente kollegaer. Dessuten skal det bli både kjekt og spennande å arbeide tett sammen med politikarane våre i det daglige.

Og resten av rådsområdet finans, administrasjon og klima 

= fylkesdirektør, innovasjon og prosess-støtte, anskaffelser, klima og energi. Disse avdelingene er kun plassert sammen i denne oversikten fordi det var enkelt å samle resten av lederne i en bildecollage :D 

Collage finans adm - Klikk for stort bildeAgnes Olsen Sirland, Tyra Risnes, Marianne B. Svendsen, Line O. Usland, Maaikel Reiber og Anne Skau

Jeg gleder meg til Viken fordi…

Marianne B. Svendsen, seksjonsleder for kategori profesjonelle tjenester

Gleder meg til å være med på å skape «Nye Viken anskaffelser» sammen med dere! God sommer og velfortjent ferie til dere alle.

Tyra Risnes, avdelingssjef klima og energi

vi får se utfordringene og mulighetene i hele Viken i sammenheng. Vi får større muskler til å sette klimautfordringen på agendaen og til å gjennomføre gode klimatiltak.

Agnes Olsen Sirland, seksjonsleder prosjekt og innovasjon

det gir oss nye muligheter til å jobbe på tvers, lære av hverandre og sette brukeren i sentrum!

Line Ormaasen Usland, avdelingssjef for innovasjon og prosess-støtte

Jeg gleder meg til å fortsette det gode samarbeidet vi har begynt på sammen med alle de flinke folka jeg har blitt kjent med det siste året. Det blir spennende å se hva vi får til - sammen!

Maaikel Reiber, seksjonsleder IKT kategori

Jeg gleder meg til Viken fordi vi skal bygge noe unikt sammen fremover. Det blir veldig spennende med mange nye kollegaer og utviklingsmuligheter.

Anne Skau, fylkesdirektør finans, administrasjon og klima

Jeg gleder med til videre arbeid med å etablere Viken fylkeskommune hvor jeg får mulighet til å jobbe sammen med gode kollegaer med høy kompetanse i en ny organisasjon. Det blir spennende. Nå ønsker jeg alle en god og velfortjent sommerferie.