Gradvis overgang til Viken - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Gradvis overgang til Viken

Fra 9. til 13. desember får ansatte i Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommune nytt brukernavn for å logge seg på Viken. Eneste unntak er lærere som får brukernavn i januar neste år.

Klikk for stort bildeDe fleste ansatte får SMS med nytt brukernavn til Viken og bruker sin mobiltelefon til å identifisere seg første gang de logger på Viken. Mathilde Lid/Melkeveien

For å få tilgang til felles digital verktøy og ansattportal i Viken må alle ansatte få en Viken-bruker. De fleste ansatte får en sms med nytt brukernavn og lenke til hvordan du aktiverer din brukerkonto. Ansatte som ikke har oppgitt mobilnummer får senere beskjed om en alternativ måte å aktivere sin brukerkonto i Viken.

Alle ansatte ved skoler, bortsett fra lærere, får brukernavn samtidig med alle andre ansatte fylkeskommunene. Lærere får brukernavn i uke 2 neste år. Dere trenger altså ikke å gjøre noe før nyttår. 

Når får du ny Viken-pc?

Klikk for stort bildeAlle som sitter ved fylkeshus leverer inn sin pc før lunsj og henter den neste dag som Viken-pc i uke 51. Egen kalenderinnkalling med tidspunkter er sendt ut til den enkelte ansatt ved fylkeshus.

Innplasserte fra SVV får også innkalling til å hente ny Viken-pc mandag 16. desember. 

Alle andre får Viken-pc i 2020, på ulike tidspunkt. Siden skoler skal skjermes fra store endringer i løpet av et skoleår får ansatte ved skoler Viken-pc i forbindelse med sommerferie og oppstart av skoleåret 2020/2021. Alle andre får Viken-pc på ulike tidspunkter i løpet av våren. Mer informasjon kommer i løpet av januar. Ledere ved ulike lokasjoner får beskjed direkte om når omlegging til Viken skjer. 

Når må du bruke ny Viken-bruker?

Alle ansatte fortsetter å beholde brukerkonto i dagens fylkeskommune i god tid fremover, for å kunne ha tilgang til gamle fagsystem og filer. Men det er en vesentlig forskjell mellom hvordan dagens bruker og ny Viken-bruker fungerer i praksis for ansatte i fylkesadministrasjon og ved andre lokasjoner. 

Når ansatte leverer inn pc og får den tilbake som Viken-pc, har de Viken som sin primære brukerkonto. Alle får nødvendig opplæring i hvordan digitale verktøy i Viken fungerer når de henter sin pc. Etterpå bruker du dagens brukerkonto kun til å få tilgang til noen gamle fagsystemer (frem til alle er flyttet over i Viken) og gamle filer (frem til vi har kopiert det vi trenger inn i Viken). 

Alle som ikke leverer inn pc fortsetter å jobbe primært med brukerkonto i dagens fylkeskommune, og logger kun på Viken-konto for fellesystem som ansattportal, Visma (reiseregning og lønnslipp), Elements (arkiv- og saksbehandlingssystem) eller andre nye felles fagsystem i Viken. Her er to eksempler på når ansatte skal logge på de ulike bruker-kontoene:

Administrativt ansatt ved skoler og andre ytre enheter

Illustrasjon viser hvordan administrativt ansatte logger seg på for å få tilgang til ulike system og filer. For administrativ ansatte ved andre enheter enn skole vil dere selvsagt ha tilgang til de fagsystem dere bruker i stedet for skoleadministrativt fagsystem. 

Klikk for stort bildeFrem til sommeren må du veksle mellom to brukerkontoer for å få tilgang til nye og gamle fagsystem og dokumenter.

Øvrige ansatte ved skoler og andre ytre enheter

Flesteparten av ansatte i Viken fylkeskommune vil jobbe videre omtrent som før helt frem til dere også får Viken-pc. Dere trenger kun å logge på Viken-brukerkonto for ansattportal, Visma (reiseregning og lønnslipp) og eventuelt dersom du trenger ny felles programvare i Viken. 

Klikk for stort bildeFrem til sommeren må du veksle mellom to brukerkontoer for å få tilgang til nye og gamle fagsystem og dokumenter. 

Ansatte som har Viken primær-bruker fra uke 51

 • Fylkesadministrasjon
 • Hovedtillitsvalgte
 • Kollektivtrafikk ØKT 
 • Revisjon AFK og ØFK 
 • Kontrollutvalgssekretariatet ØFK og AFK 
 • Kultur ØFK: Den Kulturelle Skolesekk (DKS)
 • Østlandssamarbeidet 
 • Tannhelse: kun administrativt ansatte ved fylkeshus 
 • Veiadministrasjon (SAMS): Eksisterende ansatte i fylkene og innplasserte fra SVV

Ansatte som fortsetter med dagens brukerkonto og har Viken som sekundær-bruker fra uke 51

 • Tannhelse: behandlere og administrativt ansatte på klinikkene 
 • TKØ (Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst) 
 • Ansatte ved skoler (lærere får Viken-bruker i uke 2)
 • IT-ansvarlige ved skoler
 • Eiendom som jobber ved skoler
 • Tillitsvalgte ved skoler
 • Fagskoler
 • Fengsler
 • Grunnskoler
 • Karrieresenter: Hallingdal, Kongsberg, Papirbredden og Ringerike 
 • Karrieresenter (inkl. PPT/OT) ØFK og BFK 
 • Veiledningssentre (inkl. PPT/OT) AFK 
 • Museum i Buskerud
 • Fylkesbibliotek AFK 
 • Mediefabrikken (AFK) 
 • K60 - Østfold kulturutvikling 
 • Fylkesbibliotek ØFK
 • Fylkesbibliotek BFK 
 • DKS – Den Kulturelle Skolesekk 
 • Ung Invest: Drammen, Kongsberg, Hallingdal, Ringerike, Modum
 • Kollektivtrafikk: AKT
 • NSFV Norsk Senter for flerkulturell verdiskaping bfk 

Ansatte som får Viken-sekundærbruker i 2020

 • Kollektivtrafikk Brakar
 • Ungt Entreprenørskap AFK 
 • Viken Pensjonskasse AFPK og BFPK