Hvordan skal arbeidsplassene i Viken utformes? - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Hvordan skal arbeidsplassene i Viken utformes?

En god plan for tilretteleggingen  arbeidsplassene i Viken er viktig både på kort og lengre sikt. Fellesnemnda behandlet 29. august sak om arbeidsformer og arbeidsplasskonsepter.

Klikk for stort bildeNye lokaler i Schweigaards gate 12 Jan Ivar Bøe

Det skal igangsettes piloter og case utover høsten. Hensikten er å innhente erfaringer og kunnskap om egnede kontorkonsepter og arbeidsplassløsninger.

Utformingen av arbeidssteder og lokaler, organisering og teknologiske løsninger er alle viktige elementer for at medarbeidere skal trives, får jobben gjort og at Viken fylkeskommune oppnår sine mål. Derfor er det viktig å bruke tid på å teste ut og innhente mest mulig kunnskap om hvordan vi legger til rette for gode arbeidsplassløsninger.

Piloter

En av pilotene, som vil gjennomføres på fylkeshuset i Sarspborg,  skal teste ut løsninger og fasiliteter for prosjektgrupper, enheter og andre grupperinger og kontorkonsepter for økt variasjon og delte møte- og kontorressurser.

En annen pilot skal gi erfaring og kunnskap om hvordan ulike varianter av åpne kontorløsninger og teknologiske løsninger legger til rette for ønskede arbeidsformer. Man ønsker å få kunnskap om hva som skal til for samskaping i enheter som sitter på to eller flere kontorsteder, og om prosesser, bruksnormer og -regler, og ledelse i slike løsninger og arbeidsformer. Denne piloten vil fokusere på de nye lokalene i Galleriet Oslo, Schweigaards gate 12, der avdeling for videregående opplæring og økonomiseksjonen i Akershus fylkeskommune flyttet inn i juni.

Det vil også planlegges en tredje pilot som vil dreie seg om arbeidsplasskonsepter for ansatte som overføres fra Statens vegvesen og integrasjonen med medarbeiderne fra de tre fylkene, som er innplassert i rådsområde for infrastruktur. Denne piloten vil finne sin form når alle detaljer rundt overføringen av oppgaver og ansatte fra Statens vegvesen er avklart.

Representanter fra  Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet fremmet et felles tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt i fellesnemnda. 

– Vi er ikke helt fornøyd med mulighetene som skisseres i saken om nye desentraliserte arbeidsformer. Vi mener at vi skal få til reelle piloter som skal gjøre det mulig å kunne jobbe i fylkeskommunen og kunne bo i hele fylkeskommunen, sa Johan Edvard Grimstad (Sp). 

Dermed blir det også utviklet to piloter med en god fysisk avstand fra eksisterende administrasjonssteder. Her er det naturlig å vurdere en eller flere av våre videregående skoler, eller for eksempel rådhus. 

-Viktig med god planlegging

Avdeling for videregående opplæring og økonomiseksjonen i Akershus fylkeskommune har flyttet inn i åpne kontorløsninger i Galleriet Oslo, Schweigaards gate 12.

– Det vil alltid være fordeler og ulemper med åpne kontorer versus cellekontorer. Jeg synes for min del at de nye lokalene med åpne kontorløsninger fungerer bra. Det skaper ny arbeidsdynamikk mellom kollegaer, og det er lettere å få tatt raske avklaringen med andre, sier Jeroen Keijzer, rådgiver i økonomiseksjonen i Akershus fylkeskommune.

Kollega Åshild Hortemo understreket at det er viktig med gjennomtenkte løsninger, slik de nye lokalene her i nr 12 er utformet. – God tilgang på stillerom, møterom og pausearealer, kvalitet på møbler, teppe og andre støydempende tiltak er viktig for at åpne kontorløsninger skal fungere bra, sier Åshild Hortemo, spesialrådgiver i økonomiseksjonen.

– Det vil også bli lettere å bruke stillerommene til telefonsamtaler, når alle i Viken fylkeskommune får egen mobiltelefon, legger Jeroen Keijzer til.

Klikk for stort bildeJeroen Keijzer og Åshild Hortemo synes de nye lokalene fungerer bra. Jan Ivar Bøe

– I hvilken grad åpne kontorløsninger fungerer kommer an på hvordan man jobber og hva man jobber med. Derfor er det veldig viktig å gjøre en nøye gjennomgang av arbeidsoppgaver og prosesser for å planlegge lokalene og plassering av funksjoner på en god måte. Mange i vår avdeling har svært mange eksterne henvendelser, som betyr mye tid i telefon. For eksempel kan det være uheldig å plassere medarbeidere som jobber med utredningsoppgaver sammen med ansatte som får mange telefonsamtaler, sier Morten Ellingsen, rådgiver i avdeling for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune.

Case

Case er eksempler på kontor- og arbeidsformer som kan gi en læring og kunnskap for Viken fylkeskommune. Spesielt interessant er eksempler på samarbeidsformer med regionale ressurser og kontorsteder, som gir muligheter for enheter og medarbeidere i Viken til å arbeide andre steder og med andre partnere enn ved hovedkontorene.

I første omgang legges det opp til følgende case:

  • Fjellregionen/evn. Regionrådet for Hallingdal
  • Grønt fagsenter, Modum
  • Blender co-working, Fredrikstad
  • Fylkeshuset Drammen, fleksikontor
  • Fylkeskommunale lokaler

Gjennom casene og pilotene vil virksomheten få testet ut, høstet erfaring og kunnskap om ulike måter å organisere og utforme lokaler og arbeidsprosesser.

Les mer