Innplassering av alle ansatte - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Innplassering av alle ansatte

Alle ansatte blir plassert i ny organisasjon innen 15. juni. Hovedregelen er at man skal overføres innen det samme fagområde man i dag jobber.

Klikk for stort bildeViken organisasjonskart mai 2019

Det har vært en lang prosess med å innplassere ledere i Viken, snart skal endelig resten av de ansatte få beskjed om innplassering i Viken. Ansatte som har meldt interesse for «nye oppgaver» får svar etter 16. mai. Alle andre får fortløpende beskjed etter 22. mai når det enkelte rådsområdet er klart. Det betyr at ansatte får brev med beskjed om innplassering til forskjellige tidspunkter.

Nye fagmiljøer finnes ved fylkesrådsleders kontor, deler av rådsområdet for planlegging og avdeling for innovasjon, kvalitet, prosjekt og prosess-støtte. Det var mulig å vise interesse for «nye oppgaver» innen 14. mars.

– Kabalen med å innplassere alle ansatte er veldig krevende, både fordi det er så mange avhengigheter og vi må ta hensyn til ulike behov. Da er det godt å ha tillitsvalgte med på laget. De har bidratt til høy kvalitet på hele prosessen, sier Ann Cathrin Guldberg, HR-ansvarlig for innplassering til Viken fylkeskommune.

Hvordan blir ansatte innplassert?

– Innplassering gjøres av nye ledergrupper i samråd med dagens nærmeste leder der det er behov for det. I siste runde informeres de lokale tillitsvalgte i den planlagte innplasseringen. Til alle møter om innplassering har lederne vært godt forberedt og de har veldig god oversikt på kompetanse og ønsker hos ansatte. De strekker seg langt for å imøtekomme ønsker og det beste resultat for enkeltansatte, samtidig som Vikens behov holdes høyt, forklarer Guldberg.

Selv om prosessen er krevende, har lokale tillitsvalgte gitt gode tilbakemeldinger på prosessen i alle tre fylker.

Hva skjer når flere ønsker å innplassere samme medarbeider?

– Dersom det er uenighet blant lederne er det Vikens behov og hovedregel om innplassering på det område ansatte i dag tilhører som gjelder, fortsetter Guldberg.

Hvordan kunne ansatte påvirke prosessen?

– Alle medarbeidere har fått tilbud om å ha omstillingssamtaler med sin leder, for å avklare ønsker og behov i overgangen til Viken, gjerne med sin tillitsvalgt tilstede. Ansatte har også blitt oppfordret til å ta opp usikkerhet rundt prosessen med sin leder, sier Guldberg. Hun håper at alle har bedt om samtalene de har hatt behov for.  

Dersom noen er usikre på prosessen, kan de be om en ny samtale med sin leder?

– Ansatte kan alltid be ledere om samtale, det er en del av forholdet mellom leder og medarbeider. I forhold til innplasseringsprosessen er den nå kommet så langt at det ikke lenger er rom for endringer. Men ansatte kan gjerne be om en samtale for å få vite mer om selve prosessen, sier Guldberg.

Det er også mulig å be om samtale med leder etter at innplassering er gjennomført, dersom ansatte har behov for å vite hvilke vurderinger som er gjort.

Kan ansatte fremdeles påvirke hvordan stillingen deres blir?

– I en innplasseringsprosess har ikke ansatte rett til å klage på innplassering, men de har likevel stor mulighet til å påvirke hvordan ny arbeidshverdag blir. Organisering av seksjoner og enheter handler i stor grad om fordeling av ansvar, oppgaver og personalansvar. Prinsippene om tverrfaglig samarbeid, arbeidsprosesser/metode og god ressursutnyttelse av ansattes kompetanse vil være avgjørende for at Viken fylkeskommune skal lykkes. Hvordan dette skal skje i praksis skal gjennomgås i kontinuerlige prosesser som i stor grad involverer de ansatte, forklarer Guldberg.

– I tillegg må det forventes små og store endringer i organisering i lang tid fremover, det er krevende å bygge en så stor organisasjon. Det som er sikkert er at Viken fylkeskommune vil by på utallige muligheter for ansatte også etter 1. januar 2020, avslutter Guldberg.

Hva skjer fremover?

  • 16. mai: Gjennomgang med lokale tillitsvalgte
  • 16. mai: Innplasseringsbrev til kandidater som skal jobbe med nye oppgaver
  • 21. mai: Drøftingsmøte med tillitsvalgte
  • 22. mai – 15.juni: Ansatte får fortløpende informasjon om innplassering i Viken
  • 15. juni: Alle ansatte skal ha fått beskjed om innplassering i tråd med omstillingsdokumentet  (PDF, 247 kB)