Innplassering: Ni ledige stillinger som teamledere i eiendomsavdelingen - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Innplassering: Ni ledige stillinger som teamledere i eiendomsavdelingen

Teknisk teamleder vil i tillegg ha personalansvaret, og være faglig og koordinerende leder for en gruppe tekniske driftsoperatører innen et særskilt geografisk område. Meld interesse innen 13. november.

Heisekran foran bygg - Klikk for stort bilde AFK Eiendom  

Om stillingene

Eiendomsavdelingen ivaretar byggherrerollen, eieransvaret og FDVU av fylkeskommunenes eide bygningsmasse på ca. 1 million m2, der hovedvekten av bygningsmassen er videregående skoler. I tillegg har avdelingen forvaltningsansvaret for innleie- og utleieavtaler. Eiendomsavdelingen er organisert med en desentralisert driftsseksjon og sentraliserte seksjoner innen tekniske fag, forvaltning/vedlikehold, prosjekt, renhold og utvikling.

Driftsseksjonen har ansvaret for energieffektiv og miljøvennlig drift og vedlikehold av bygg, tekniske anlegg og teknisk infrastruktur.

Driftsseksjonen er inndelt i tre geografiske regioner som ledes av hver sin enhetsleder. Hver av regionene er oppdelt i tre områder som ledes av en teknisk teamleder.

De tekniske teamlederne har daglig oppmøte på en av Viken fylkeskommunes videregående skoler hvor de skal ha kvalitets- og resultatansvar for operativ/daglig drift av tekniske anlegg og løpende vedlikehold. På grunn av det utvidede ansvaret vil teamlederne ha sin tilknytning til en av de mindre skolene i sitt område eller eventuelt en skole med flere driftsoperatører.

Teknisk teamleder vil i tillegg ha personalansvaret, og være faglig og koordinerende leder for en gruppe tekniske driftsoperatører innen et særskilt geografisk område.

Stillingen rapporterer til enhetsleder for den aktuelle regionen.

Arbeidsoppgaver

 • Kvalitets- og resultatansvar for operativ/daglig drift av tekniske anlegg og løpende vedlikehold på en av Viken fylkeskommunes videregående skoler. Det er utarbeidet egen stillingsbeskrivelse for tekniske driftsmedarbeidere.
 • Ansvar for samarbeid og samhandling mellom tekniske driftsoperatører i eget område.
 • Ansvar for å koordinere de samlede personalressursene i eget område ved sykefravær, ferieavvikling etc.  
 • Personalansvar for tekniske driftsoperatører innenfor eget område i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer og rutiner.
 • Ansvar for kompetansekartlegging –planlegging og –utvikling av medarbeidere innenfor eget område.
 • Ansvar for erfaringsutveksling og utvikling av  ”beste praksis” i eget område.
 • Bistå med å legge premisser for effektiv og moderne teknisk drift og løpende vedlikehold av eiendommene innenfor eget område gjennom å delta i utvikling og implementering av kvalitetssikringssystemer/prosedyrer, innføring av nødvendige/nyttige IT-hjelpemidler og målrettet opplæring av medarbeiderne i driftsdelen av Viken eiendom.
 • Bidra ved utforming og formidling av mål og resultatkrav. Bistå ved tilrettelegging for måloppnåelse og rapportering på resultater.
 • Initiere videreutvikling og effektivisering.
 • Bistå i prosesser med inngåelse av rammeavtaler for håndverkstjenester, serviceoppgaver, utstyr/rekvisita og mindre vedlikeholdsarbeider.

Kvalifikasjoner

 • teknisk utdanning og/eller realkompetanse innen drift av tekniske anlegg og bygningsmessig vedlikehold
 • allsidig relevant erfaring fra drift av tekniske anlegg
 • kjennskap til det offentlige anskaffelsesregelverket
 • ønskelig med noe ledererfaring

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • selvstendig, initiativrik og strukturert
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • godt faglig miljø
 • gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • gode pensjonsvilkår
 • lønn etter avtale

Kontaktpersoner

For spørsmål om å søke stillingen: HR-rådgiver Anne Marit Wolan Jacobsen, tf. 22 05 51 60 eller e-post

For spørsmål om innhold i stillingen kontakt:

 • Region 1 (nord/vest): Enhetsleder Roger Basserud, tlf. 948 70 225 eller epost
 • Region 2 (nord/øst): Enhetsleder Bjørn Sollie, tlf. 997 45 181 eller epost
 • Region 3 (sør/øst): Enhetsleder Henning Bogstrand, tlf. 915 27 885 eller epost

Frist for å melde interesse:

Fast ansatte kan melde interesse ved å sende søknad med CV til Anne Marit Wolan Jacobsen innen onsdag 13.november 2019.

Nøkkelinformasjon

 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Antall stillinger: 9
 • Type stilling: Fast

Om Viken fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 skal fylkeskommunene Østfold, Buskerud og Akershus bli Viken fylkeskommune. Samlet vil Viken ha 1,2 millioner innbyggere og bli en ledende utviklingsaktør og tverrfaglig kompetansebedrift i regionen, med godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø, kulturformidling, kulturminnevern, tannhelse og næringsutvikling. Samtidig skal Viken fylkeskommune overta ansvar, oppgaver og kompetanse fra Statens vegvesen innenfor fylkesvegadministrasjon. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene framover.