Innplasserte ledere nivå 4 Infrastruktur - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Innplasserte ledere nivå 4 Infrastruktur

6 nye ledere er innplassert ved rådsområdet Infrastruktur. En lederstilling er utlyst i Statens vegvesen med søknadsfrist 20. mai. Organisasjonskart infrastruktur i Viken fylkeskommune, mars 2019 - Klikk for stort bildeOrganisasjonskart infrastruktur i Viken fylkeskommune, mars 2019

Innplasserte ledere

Noen ledere på nivå 4 ble innplassert 12. april. Nye ledere i oversikten er markert med uthevet skrift. 

Avdeling for samferdselsplanlegging og forvaltning

Avdelingssjef: Thomas Tvedt

 • Seksjonsleder Nord, (Romerike, Jevnaker, Lunner): Jon-Terje Bekken
 • Seksjonsleder Øst (Buskerud fylkes, Asker, Bærum og Svelvik): Inger Marie Holst
 • Seksjonsleder Sør, (Østfold, Follo): Nina Merethe Hanssen

Avdeling for utbygging

Avdelingssjef Elisabeth Bechmann

 • Prosjektleder: Tore Veum
 • Prosjektleder: Sigurd Velken
 • Prosjektleder: Arne-Rino Bergli
 • Prosjektleder: Andreu Barrufet
 • Prosjektleder: Ole Kristian Krogh
 • Prosjektleder: Anders Mjell
 • Prosjektleder: Maren Lyngø Einvik

Fagavdelingen

Avdelingssjef Elin Ødegård

 • Seksjonsleder grunnerverv og geomatikk: Eirik Wannebo
 • Seksjonsleder trafikk og miljø: Stine Mari Byfuglien

Seksjon for veg- og geofag opprettes foreløpig ikke, ansatte i Fagavdelingen organiseres i 2 seksjoner

Avdeling for mobilitet og samfunn

Avdelingssjef Gro Ryghseter Solberg

 • Seksjonsleder framtidens transporter: Hanne Botten
 • Seksjonsleder mobilitet: Anne Line Nydal Berglia
 • Seksjonsleder virksomhetsstyring: Morten Rannem

Avdeling for drift og vedlikehold

Avdelingssjef Trond Holtvedt

 • Seksjonsleder Nord (Romerike, Jevnaker, Lunner): Marita Birkeland
 • Seksjonsleder Øst (Buskerud fylke, Asker, Bærum, Svelvik) lyst ut med søknadsfrist 20. mai i Statens vegvesen
 • Seksjonsleder Sør (Østfold fylke, Follo): Arne Bjørklund