Innplasserte ledere nivå 4 - Viken fylkeskommune

Innplasserte ledere nivå 4

49 seksjonsledere i Viken er innplassert. En lederstilling blir utlyst på nytt internt. 

Viken organisasjonskart mars 2019 - Klikk for stort bildeViken organisasjonskart mars 2019

Prosess med innplassering

– Etter en omfattende prosess har vi nå fått på plass enda et nivå med godt kvalifiserte ledere, som er motivert for å bygge Viken. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med innplasserte ledere og se hva vi kan få til sammen, sier Anne Skau, fylkesrådmann i Østfold.

Kjersti Hulbakk, fylkesrådmann i Buskerud gratulerer også innplassert ledere. Samtidig fremhever hun hvor viktige alle dagens ledere er i tiden fremover:

– Lederne som har stått for denne rekrutteringen sier at det har vært krevende å velge mellom så mange godt kvalifiserte ledere og det er ingen tvil om at vi trenger alle for å gjennomføre omstillingen til Viken. Det er lederne i dagens fylkeskommuner som kjenner og tar vare på sine medarbeidere, de gjør en fantastisk innsats i en kompleks endringsprosess, sier Hulbakk. 

Ni hovedtillitsvalgte har fulgt prosessen med innplassering, de skriver følgende: 

Vi tillitsvalgte som var med på intervjuer og innplassering av nivå 4 ledere mener det var en ryddig og rettferdig prosess hvor vi fikk komme med våre innspill. Det var gode kandidater til stillingene og flere av lederne på nivå 3 måtte ta krevende avgjørelser. Vi er imponerte over kompetansen blant de ansatte i de tre fylkeskommunene, og ser at mange flinke kandidater ikke ble innplassert.

Innplasserte ledere

Økonomi

 • Seksjonsleder budsjett og finans: Hans Jørgen Gade
 • Seksjonsleder regnskap:Terje Kristian Lorentzen
 • Seksjonsleder styring og kontroll: Åshild Hortemo
 • Seksjonsleder økonomioppfølging: Kjetil Bakkeli

Fylkestingets sekretariat

 • Seksjonsleder/nestleder fylkestingets sekretariat: Thore Desserud

Kompetanse - Kompetanseutvikling

 • Seksjonsleder regional kompetanseutvikling og samhandling: Gerd-Mette Drabløs
 • Seksjonsleder voksenopplæring og karriereveiledning: Bjørn Magnus Johansen
 • Seksjonsleder fag- og yrkesopplæring: Olav F. Horne
 • Seksjonsleder kompetanse- og skoleutvikling: Bengt Jacobsen

Kompetanse - Forvaltningsutvikling

 • Seksjonsleder inntak og dimensjonering: Hilde Dahlberg 
 • Seksjonsleder eksamen og dokumentasjon: Janne Sørensen 
 • Seksjonsleder skoleforvaltning: Beate Børja 

Kompetanse - Skolebygg og støttefunksjoner               

 • Seksjonsleder statistikk, analyse, system og administrativ støtte: Johnny Holm
 • Seksjonsleder skolebygg: Mona Øksnes

Innovasjon, kvalitet og prosjekt

 • Seksjonsleder prosjekt og innovasjon: Agnes Sirland
 • Seksjonsleder prosess og kvalitet: lyses ut internt

Fylkesrådsleders kontor

 • Seksjonsleder for kommunikasjon: Marianne Brynildsen
 • Seksjonsleder for fylkesrådets sekretariat: Anne-Lise Kristoffersen
 • Seksjonsleder for internasjonalt arbeid: Gørill E. Brodahl

Digitalisering

 • Seksjonsleder strategi og utvikling: Tone Mjøs
 • Seksjonsleder service: Ann Anthony
 • Seksjonsleder informasjon og dataforvaltning: Geir Lesteberg
 • Seksjonsleder teknologi: Henrik Løvfold

Fylkesbiblioteket

 • Seksjonsleder for seksjon bibliotek og samfunn: Jannicke Røgler
 • Seksjonsleder for seksjon aktiv formidling: Cathrine Undhjem

Tannhelse

 • Seksjonsleder for tannhelseområde Nord: Marianne Moi
 • Seksjonsleder for tannhelseområde Sør-Vest: Ellen Lund-Roland
 • Seksjonsleder for tannhelseområde Sør-Øst: Per David Clee Søhoel
 • Seksjonsleder for tannhelseområde Vest for Oslo: Jørgen Storm Hanssen
 • Seksjonsleder for tannhelseområde Øst for Oslo: Geir Ove Norum

Eiendom

 • Leder for forvaltnings og vedlikeholdsseksjonen: Frank-Tore Toresen                 
 • Leder for utviklingsseksjonen: Christian Andvik
 • Leder for driftseksjonen: Henning Bråthen
 • Leder for renholdsseksjonen: Rujira Coles
 • Leder for teknisk seksjon: Eivind Lage Løken
 • Leder av prosjektseksjonen: Elisabeth Vestergård

Anskaffelser

 • Seksjonsleder for fagutvikling og kategoristøtte: Nina Rørmark
 • Seksjonsleder for kategori IKT: Maaikel Reiber
 • Seksjonsleder for kategori (forbruks) varer: Magnus Holm
 • Seksjonsleder for kategori profesjonelle tjenester: Marianne Svendsen

Kultur

 • Seksjonsleder for den kulturelle skolesekken: Cathrine Haakonsen      
 • Seksjonsleder for kulturutvikling: Toril Mølmen

Kulturarv

 • Seksjonsleder arkeologi: Morten Hanisch
 • Seksjonsleder feltarkeologi: Øystein Amundsen
 • Seksjonsleder kulturhistorisk formidling og verdiskaping: Anne Traaholt
 • Seksjonsleder bygningsmiljøer og landskap: Turid Kolstadløkken

HR

 • Seksjonsleder HMS: Line Lillebuen
 • Seksjonsleder lønn: Trude Johnsen
 • Seksjonsleder HR: Ann Cathrin Guldberg
 • Seksjonsleder organisasjonsutvikling & opplæring: Ingvild Bellen Wear

Videre prosess med innplassering

Arbeidet med innplassering til å jobbe i «nye» fagområder er i gang. Ved fristens utløp hadde det kommet 88 interessenter. Det gjenstår fortsatt noe arbeid før innplassering til nye oppgaver er konkludert. Tilbakemelding til ansatte som har vist interesse for nye oppgaver vil bli samordnet med tilbakemelding på øvrig innplassering.