Innplasserte ledere på nivå 3 - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Innplasserte ledere på nivå 3

28 avdelingsdirektører i Viken er innplassert. Etter nyttår starter de prosess med å involvere ansatte i videre organisering. 

Skisse for organisering av tre nivå i Viken desember 2018 - Klikk for stort bildeSkisse for organisering av fylkesdirektører og avdelingsdirektører i Viken, desember 2018. Illustrasjon: Anbjørg Kolaas

Prosess for innplassering

Fylkesdirektør Anne Skau uttaler seg om prosessen og veien videre:

"Det har vært gode prosesser der gode kandidater har vært vurdert for innplassering på nivå 3 i Viken. I alt vil 28 avdelingsdirektører får en hyggelig beskjed om at de er innplassert. Samtidig er det noen som får beskjed om at de i denne runden ikke er innplassert.

Vi trenger å ha alle med videre i etableringen av Viken fylkeskommune, og håper alle er motivert til å fortsette. Vi fylkesdirektører, sammen med lederne i de respektive fylkeskommunene  vil selvfølgelig stille opp for de som ønsker en samtale.»

Seks hovedtillitsvalgte har fulgt prosessen med innplassering, de skriver følgende: 

"Vi tillitsvalgte som har fulgt innplasseringen av nivå 3 ledere opplever at det har vært en ryddig prosess hvor vi fikk komme med våre synspunkter. Vi har vært opptatte av at vi skal få gode ledere i Viken og at de involverte opplever at de har blitt behandlet på en god måte i innplasseringsprosessen. Vi har tro på at de som har søkt på disse stillingene blir godt ivaretatt av våre fylkesdirektører enten de ble innplassert i denne omgangen eller ikke, og håper at erfaringene fra denne prosessen gjør at flest mulig av våre ansatte velger å bli med på den videre reisen med Viken!"

NB: Flere av stillingsbetegnelsene skal avklares på et senere tidspunkt. Se alle stillingsbeskrivelser på ledernivå 3 (pdf).  (PDF, 442 kB)

Ansatte skal gi innspill på videre organisering

Den første oppgaven som de nye ledergruppene vil starte på vil være innspillsprosesser for å utarbeide fullstendig organisering av sine områder. Resterende organisering planlegges drøftet i midten av februar. Mer informasjon kommer etter nyttår. 

Fylkesrådsleders kontor

 • Avd.direktør for utvikling og tverrfaglig samordning: Bente Bjerknes
 • Avd.direktør for kommunikasjon og politisk støtte: Tone Elisabeth Navestad Stenbek
 • Avd.direktør for styring og eierskap: Egil F. Olsen

Næring  

 • Avd.direktør for FoU og innovasjon: Øyvind Michelsen
 • Avd.direktør for entreprenørskap og kompetanse: Anne Katrine Wold
 • Avd.direktør for distriktsutvikling: Janne Buhaug
 • Direktør for tannhelse: Berit Binde

Kultur  

 • Avdelingsdirektør for frivillighet, friluftsliv og idrett: Rune Winum
 • Avd.direktør for kulturarv: Christian Hintze Holm
 • Avd.direktør for fylkesbibliotek: Heidi Hovemoen
 • Avd.direktør for kunst og kultur: Jon Endre Røed Olsen 

Kompetanse  

 • Avd.direktør for kompetanseutvikling og stedfortreder for fylkesdir: Jan-Helge Atterås
 • Avd.direktør for forvaltningsutvikling: Hilde Karin Kløvfjell
 • Avdelingsdirektør for administrativ støtte: Stein Morten Øen
 • Områdedirektør for område sør/øst: Erik Bråthen
 • Områdedirektør for område midt: Erik Heier
 • Områdedirektør for område sør/vest: Guri Færder
 • Områdedirektør for område nord: Lene Jensen

Planlegging  

 • Avd.direktør for folkehelse: Randi Haldorsen
 • Avd.direktør for komm. planer: Per Kierulf
 • Avd.direktør for miljø: Elin Tangen Skeide
 • Avd.direktør for samfunnsplan: Stillingen lyses ut internt i Akershus, Buskerud og Østfold

Finans, administrasjon og klima  

 • Avd.direktør HR: Vegar Arndal
 • Avd.direktør økonomi: Grethe Hjelle
 • Avd.direktør for anskaffelse: Raymond Bråten
 • Avd.direktør for digitalisering: Anders Aagaard Sørby
 • Avd.direktør for innovasjon og prosess-støtte: Line Ormaasen Usland
 • Avd.direktør for klima og energi: Tyra Risnes
 • Avd.direktør for eiendom: Tom Kristian Hansen

Infrastruktur

Det pågår en prosess i samarbeid med Statens Vegvesen. Planen er å sende ut invitasjon til de som er i utvalgskretsen i uke 51 med frist til å vise sine interesse innen 6. januar 2019. Innplasseringsprosessen planlegges gjennomført i ukene 2 og 3, slik at innplasseringene kan være ferdigstilte innen utgangen av januar.