Intern stillingsutlysning: rådgivere bygningsvern – tre faste stillinger - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Intern stillingsutlysning: rådgivere bygningsvern – tre faste stillinger

Har du lyst til å jobbe med bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner? Søk innen 18. november. 

Klikk for stort bildeBygningsarkeologi, oppmåling og dokumentasjon på Gardlaus i Bærum 2015 Edvard Undall, Akershus fylkeskommune   

Den regionale kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen har ansvar for å ivareta hensynet til fredete og verneverdige kulturminner i kommunal planlegging og byggesaksarbeid og gi kulturminnefaglig rådgivning til eiere og forvaltere av kulturminner og kommuner. I kulturarvavdelingen i Viken fylkeskommune er det ledig tre 100% faste stillinger for arkitekt, kunst- eller kulturhistoriker, eller andre med relevant universitetsutdannelse av høyere grad.  Stillingen vil inngå som en del av seksjon for bygningsmiljøer og landskap som vil ha mellom 20 og 25 medarbeidere med bred faglig kompetanse.

Vi ser etter erfarne rådgiver som har solid fagkunnskap, gode samarbeidsegenskaper og gode kommunikasjonsferdigheter. Søker må være systematisk og strukturert og kunne arbeide både kulturminnefaglig med enkeltsaker innenfor plan- og bygningslovens frister og i tverrfaglige prosjekter med lengre tidsperspektiv. Søker må være løsningsorientert. Erfaring fra større komplekse prosjektarbeid er en fordel.

Arbeidsoppgaver

 • saksbehandling av plan- og byggesaker etter plan- og bygningsloven
 • saksbehandling av fredningssaker og dispensasjonssøknader etter kulturminneloven
 • prosjektarbeid forankret i regionale planer for kulturminnevern vil også kunne inngå som del av stillingen

Kvalifikasjoner

universitets- eller høyskoleutdanning av høyere grad innenfor fag som er relevant for kulturminnevernet (etnologi, historie, kunsthistorie, kulturminneforvaltning fra universitet/høgskole, planlegging eller arkitektutdannelse)

bør ha erfaring fra kulturminnefaglig arbeid og gjerne med større og sammensatte istandsettingsprosjekter

Personlige egenskaper

 • initiativrik og ha dokumentert gjennomføringsevne
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • systematisk og selvstendig

personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • godt faglig miljø
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • godt arbeidsmiljø – hyggelig og hektisk - med engasjerte medarbeidere
 • gode pensjonsvilkår
 • lønn etter avtale

Nøkkelinformasjon

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast stilling
 • Arbeidssted er primært på fylkeshuset i Sarpsborg for to av stillingene. En stilling vil primært ha arbeidssted i Galleriet i Oslo. Reisevirksomhet må påregnes innenfor Viken fylke for alle rådgivere. Deltakelse i prosjekter og saksbehandling i andre deler av Viken fylkeskommune kan komme i tillegg.
 • Viken fylkeskommune utvikler høsten 2019 organisasjonsstruktur og arbeidsform. Det er vedtatt at det på sikt skal bli hovedkontor i Sandvika. Endelig organisasjonsstruktur i kulturarvavdelingen i Viken fylkeskommune vil fastsettes i løpet av første halvdel 2020.
 • Søker bør ha førerkort for bil
 • Tiltredelse snarest
 • Stillingen lønnes etter avtale avhengig av kvalifikasjoner

Søk stillingen

Fast ansatte i Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommune kan søke. Send søknad og CV til Astrid Næss Kjølholdt innen 18.11.2019

Kontakt

 • For spørsmål om å søke stillingen: Astrid Næss Kjølholdt, tlf. 22 05 57 79
 • For spørsmål om innhold i stillingen: seksjonsleder bygningsmiljøer og landskap i Viken / fylkeskonservator i Buskerud Turid Kolstadløkken, tlf 97 59 02 77