Intern utlysning: assisterende leder og avdelingsleder ved UngInvest AIB - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Intern utlysning: assisterende leder og avdelingsleder ved UngInvest AIB

Fast ansatte i Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommune kan søke lederstillingene. Søk innen 15. november.

Klikk for stort bildeUngInvest AIB har tilbud innen snekkerfag, mekaniske fag, kantine og catering, media, salg- og service, kunst- og design. UngInvest AiB

Assisterende leder

Assisterende leder har sammen med leder for UngIvest AIB hovedansvaret for det omfattende kontinuerlig styrkebaserte utviklingsarbeidet internt og eksternt. Dette innebærer både strategisk og langsiktig planlegging, samt gjennomføring og oppfølging.

De siste årene har spredning av tenkesett og metodeverktøy økt i omfang, noe som innebærer reisevirksomhet innenlands og utenlands. Stillingen vil ha medansvar for videreutvikling av det Nasjonale Vitensenteret for styrkebasert læring, og omfatter undervisning på høyskolestudiet som gjennomføres i samarbeid med NTNU, videreutvikling av styrkebaserte verktøy m.m..

Ungdommene i UngInvest AIB involveres i stor grad i utviklings- og spredingsarbeidet, og deltar på reiser til konferanser osv. De involveres i forberedelsesarbeid og deltar aktivt i å ta imot studiegrupper som kommer på besøk m.m. Ass-leder har medansvar for oppfølging av de fem interne UngInvest AIB- avdelingenes utviklingsarbeid- og personalarbeid, samt budsjett og regnskapsoppfølging.

Kvalifikasjoner:

Det er en forutsetning at den som tilsettes har høyskoleutdanning, AI-studiet emne 1 og 2. I tillegg er det en fordel med rektorskole spes.ped utdanning. Erfaring med ledelse og arbeid med UngInvest AIB s målgruppe er en forutsetning i tillegg. Personlig egnethet vektlegges. Det forutsettes god kjennskap til videregående skole, fagopplæring og næringsliv. I tillegg forutsettes høy grad av fleksibilitet og samarbeidsevner.

Tilsettingsvilkår

  • Stillingen lønnes etter avtale
  • Politiattest av nyere dato kreves ved tilsetting

Avdelingsleder

Ved UngInvest AIB er det ledig 100% stilling som avdelingsleder. Avdelingsleder er direkte underlagt leder for UngInvest AIB, og er fast deltaker i lederteamet og kjernegruppa. Avdelingsleder har det daglige, faglige, økonomiske og administrative ansvaret for sin avdeling, med personaloppfølging samt noe utadrettet arbeid lokalt i regionen. UngInvest AIB driver kontinuerlig med organisasjonsutvikling, og det kan føre til omfordeling av arbeidsoppgaver og endring av ledelses-struktur.

Hovedarbeidsoppgaver

Det forventes at den som ansettes bidrar i det strategiske utviklingsarbeid i UngInvest AIB, gjennom aktiv ledelse i ledergruppa og kjernegruppa. Det innebærer lojal og tydelig oppfølging i egen avdeling. Vedkommende må arbeide i tråd med AIB's pedagogiske plattform, styrkebaserte tenkesett og virksomhetsplan. Gode samarbeidsevner og fleksibilitet er nødvendig. Personlig egnethet vektlegges. Førerkort er en forutsetning.

Kvalifikasjoner

Pedagogisk/sosialpedagogisk høyskoleutdanning, fortrinnsvis på masternivå. Gjennomført AI-studiet er en fordel.  Evne til målrettet og systematisk arbeid, samt kreativitet mht videreutvikling av avdelingen. Gode samarbeidsevner og stor grad av fleksibilitet. Evne til å takle et hektisk miljø, og kunne skape struktur i en travel  arbeidsdag.  God kjennskap til videregående opplæring og læreplanarbeid. Erfaring fra UngInvest AIBs målgruppe er en forutsetning. God kjennskap til det offentlige hjelpeapparatet samt erfaring med tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Ledererfaring ønskes, og personlig egnethet vektlegges

Tilsettingsvilkår

  • Stillingen lønnes etter avtale
  • Politiattest av nyere dato kreves ved tilsetting

Søk på stilling

For begge stillinger sendes søknad med CV på epost til Ingebjørg Mæland tlf.: 975 88 609. Søknadfrist 15. november.