Intern utlysning: Natur- og ressursforvalter og 5 rådgivere i areal- og samfunnsplanlegging - Viken fylkeskommune

Intern utlysning: Natur- og ressursforvalter og 5 rådgivere i areal- og samfunnsplanlegging

Rådsområdet planlegging utlyser nå 6 stillinger for ansatte i Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommune, i tillegg til to eksternt utlyste rådgiverstillinger.  Søk innen 20. oktober. 

Klikk for stort bildeVikensamfunnet Mathilde Lid/Melkeveien

Natur- og ressursforvalter

Avdeling for miljø under Rådsområdet planlegging

Viken fylkeskommune har besluttet parlamentarisk styringsform og ledes av et politisk råd – fylkesrådet. Rådsområdet planlegging er delt inn i fire avdelinger: Kommunale planer, samfunnsplanlegging, folkehelse og miljø.

Avdeling for miljø har ansvar for biologisk mangfold og naturforvaltning: Vilt- og fiskeforvaltning, masseforvaltning og vannforvaltning. Vi har ledig en fast stilling.

Stillingens oppgaver

 • Naturforvaltning (vilt, fisk, masser) med fokus på oppfølging av regionale planer og arealstrategier, samt nasjonale oppdrag
 • Forvaltning av tilskudd og dispensasjoner/tillatelser
 • Bistå inn i andre oppgaver (vannforvaltning, biologisk mangfold) ved behov
 • Kontakt og oppfølging av kommunene gjennom råd, veiledning og nettverksmøter
 • Videreutvikle samarbeidet med andre avdelinger, myndigheter, næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner
 • Kunnskapsinnhenting og -deling
 • Saksforberedelser til politisk behandling
 • Oppgaver etter avtale med nærmeste leder

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en person med minimum 3-årig relevant utdanning fra høgskole-/universitetsnivå, med kompetanse fra naturforvaltning, og god forståelse for roller og politiske prosesser. Det er en fordel med kjennskap til offentlig forvaltning og planlegging.

Personlige egenskaper

Du er selvstendig og initiativrik, men har også gode samarbeidsevner. Du brenner for fagområdet og evner å inspirere samarbeidspartene. Du er robust og tålmodig. Du har forståelse for politiske prosesser og vet at ting tar tid.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Spennende arbeidsoppgaver med mulighet til å påvirke Vikens utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger
 • Mulighet for god faglig utvikling
 • Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Viken har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Vilkår

Det må påregnes organisatoriske endringer i videre bygging av Viken fylkeskommune. Dette innebærer at fagfelt kan bli flyttet mellom avdelinger og seksjoner og at porteføljer kan bli endret. Arbeidsgiver er Viken fylkeskommune.

Viken vil på sikt ha hovedkontorer i Sandvika og Sarpsborg. Det legges opp til en fleksibel arbeidshverdag med stor grad av teknologisk kommunikasjon. Det må påregnes noe reising i fylket.

Søke stillingen

Vi ber interesserte søkere sende søknad med CV på epost innen 20. oktober til HR-avdelingen v/ Siri Willstrøm Nilsen

Nærmere opplysninger om stillingen

Opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til avdelingssjef miljø i prosjekt Viken fylkeskommune, Elin Tangen Skeide eller fylkesdirektør Hilde Reine på epost eller mobil 918 25 766.

5 rådgivere i areal- og samfunnsplanlegging

Avdeling for kommunale planer under rådsområde Planlegging

Avdeling for kommunale planer har ansvar for oppfølging og dialog knyttet til planleggingen i Vikens 51 kommuner. Oppgavene består av plansaksbehandling, veiledning og by- og stedsutvikling i samarbeid med et bredt tverrfaglig team forankret i plan, miljø, og folkehelse.  I samhandling med øvrige rådsområder og andre regionale myndigheter danner virksomheten basis for å trygge en bærekraftig samfunnsutvikling i tråd med fylkets viktige politiske rolle.

Har du interesse og begeistring for regionalpolitikk og ønske om å utvikle samfunnet? Vi har ledige 5 faste stillinger, og ser etter deg som har engasjement for en bærekraftig regional utvikling!

Stillingens oppgaver

 • Behandle kommunale planer med fokus på oppfølging av regionale planer og arealstrategier
 • Videreutvikle samarbeidet med andre myndigheter, næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner
 • Kontakt og oppfølging av kommunene gjennom råd og veiledning i kommuneplanleggingen
 • By og stedsutvikling
 • Saksforberedelser til politisk behandling
 • Oppgaver etter nærmere avtale med nærmeste leder

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en person med minimum 3-årig relevant utdanning fra høgskole-/universitetsnivå og med kompetanse fra areal- og/eller samfunnsplanlegging, og god forståelse for roller og politiske prosesser. Det er en fordel med erfaring fra arbeid med regulerings- og kommuneplaner, kjennskap til offentlig forvaltning.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Spennende arbeidsoppgaver med mulighet til å påvirke Vikens utvikling
 • Et stort og godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger
 • Tverrfaglig samarbeid og mulighet for god faglig utvikling
 • Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Viken har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Vilkår

Det må påregnes organisatoriske endringer i videre bygging av Viken fylkeskommune. Dette innebærer at fagfelt kan bli flyttet mellom avdelinger og seksjoner og at porteføljer kan bli endret. Arbeidsgiver er Viken fylkeskommune.

Viken vil på sikt ha hovedkontorer i Sandvika og Sarpsborg. Det legges opp til en fleksibel arbeidshverdag med stor grad av teknologisk kommunikasjon. Det må påregnes noe reising i fylket.

Søke stillingen

Vi ber interesserte søkere sende søknad med CV på epost innen 20. oktober til HR-avdelingen v/ Siri Willstrøm Nilsen

Nærmere opplysninger om stillingen

Avdelingssjef Kommunale planer, Per A. Kierulf, E-post: eller T: 95 93 96 44

Eksternt utlyst stilling: rådgiver vannforvaltning

I tillegg til disse interne utlysningene er det utlyst to stillinger eksternt for rådgivere ved avdeling for miljø. Søknadfrist er 20. oktober. 

Om Viken fylkeskommune

Stortinget har besluttet at Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommuner fra 1. januar 2020 skal danne en ny fylkeskommune som samlet har 1,2 millioner innbyggere. Viken vil bli den fremste utviklingsaktøren og den mest tverrfaglige kompetansebedriften i regionen, med godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø, kulturformidling, kulturminnevern, tannhelse og næringsutvikling. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene fra 2020.