Intern utlysning: Vil du hjelpe til ved høstens fylkestingsvalg? - Viken fylkeskommune

Intern utlysning: Vil du hjelpe til ved høstens fylkestingsvalg?

9. september 2019 skal innbyggerne i Akershus, Buskerud og Østfold for første gang velge sine representanter til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune. Vi trenger medarbeidere som kan hjelpe til med avviklingen av dette historiske valget.

Stemmesedler ved valg - Klikk for stort bildeStemmesedler ved valg Tore Fjeld, KMD

Fylkeskommunens oppgave ved valget er å motta alle fylkestingsstemmene fra kommunene, og så kontroll-telle disse. Til dette arbeidet trenger vi mange medarbeidere, og vi håper du vil være en av disse. Du vil selvfølgelig få nødvendig opplæring.

Vi trenger hjelp til følgende oppgaver:

  • Ta imot stemmesedler og valgmateriell fra kommunene
  • Telle stemmesedler elektronisk ved hjelp av skannere
  • Kontrollere stemmesedler

Kontrolltellingen vil foregå på fylkeshuset til Buskerud fylkeskommune i Drammen.

Dager du må være tilgjengelig

  • Tirsdag 10 september (gjelder kun de som får ansvar for mottak): Mottak av stemmesedler og valgmateriell fra kommunene starter
  • Onsdag 11. september – søndag 15. september: Kontrolltelling vil foregå fra onsdag 11. september til og med fredag 13. september, men du må også holde av hele helgen, i tilfelle det blir behov for dette.
  • 1 dags opplæring i uke 32

Godtgjøring

  • Du vil få nødvendig opplæring
  • Du vil få din vanlige lønn og overtidsbetaling etter ordinær arbeidstid (følger gjeldende satser)
  • Ved behov vil du få dekket overnatting
  • Du får dekket reiseutgifter

Meld din interesse senest 6. mai

Fylkesrådmannen er svært positiv til at det avsettes ressurser til dette arbeidet, men du må selv avklare med din leder om du kan frigjøres til et slikt oppdrag.

Meld interesse via skjema

Kontakt

Fant du det du lette etter?