Midlertidig lokalisering - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Midlertidig lokalisering

– Nytt hovedkontor er klart tidligst i 2023. I mellomtiden skal færrest mulig ansatte flyttes fra dagens kontorbygg, sier hovedprosjektleder Harald Horne.

Harald Horne - Klikk for stort bildeHarald Horne Marte Beck

– Noen må nok flytte på seg, men vi skal forsøke å unngå for mye flytting. Det som er det viktigste er at folk finner andre måter å jobbe på. Vi må gjøre noen grep i hvert av fylkeshusene og blant annet frigjøre mer møtelokaler, for å sikre at ansatte kan reise rundt mellom de forskjellige plassene, sier Harald Horne. 

Fylkeshusene skal innredes med fleksible kontor, mange møterom og tekniske løsninger som tilrettelegger samarbeid.  

Hør mer om midlertidig løsning i videointervju:

Statens vegvesen

– Vi skal også ta hensyn til at vi får inn 300 ansatte fra Statens vegvesen. Det betyr at vi må bruke noe av deres kontorer. Og for å få til god kulturbygging må vi sørge for å blande ansatte i fylkeskommunen med ansatte som kommer fra Statens vegvesen, forklarer Horne.

Arbeidsgruppe 12: Nye arbeidsformer

Thore Desserud leder A12 som skal finne gode løsninger for midlertidig lokalisering og nye arbeidsformer. Gruppen skal definere rammer og prinsipper for midlertidig lokalisering og organisering fram til nytt hovedkontor er etablert. De skal også utarbeide forslag til hvordan nye arbeidsformer og «shared workplaces» kan etableres og utnyttes på kort og lang sikt.

Desentralisering

Sak om midlertidig lokalisering, nye arbeidsformer og digitalisering ble tatt til orientering i fellesnemnda 7. februar.  

Høyre og Senterpartiet fikk støtte fra de andre partiene på dette forslaget: 

Fellesnemnda ber om en sak som synliggjør mulighetene for å legge noen av de fylkeskommunale arbeidsplassene til distriktene. Saken bør tydelig vise hva slags arbeidsplasser som kan være aktuelle for en desentralisering, og hva slags områder som har kompetanse og mulighet til å ta imot slike arbeidsplasser.