Nå blir innplasseringsbrev sendt ut - Viken fylkeskommune

Nå blir innplasseringsbrev sendt ut

I disse dager blir innplasseringsbrev sendt til alle ansatte i Akershus-, Buskerud-, og Østfold fylkeskommune.

Klikk for stort bilde

Alle faste ansatte, midlertidige ansatte og lærlinger med kontrakt inn i 2020, vil i løpet av mai og juni få tilsendt brev om hvor de vil bli innplassert 1. januar 2020, når Viken fylkeskommune blir opprettet.

Som hovedprinsipp er det fulgt at ansatte skal fortsette å jobbe innenfor samme arbeidsområder som i dag. Vikens organisering og behov er ulikt dagens 3 fylkeskommuner så noen endringer blir det nok for de fleste uansett. All informasjon som ligger til grunn for innplasseringsarbeidet er utsendt til lokal HR i hvert fylke. Regelverk og vedtatt hovedprinsipp er fulgt gjennom hele prosessen.

Utsendelse av brev vil skje etter følgende plan:

Utsendelse

Hvem får brev?

Mandag 27. mai til tirsdag 28. mai

Fylkestingssekretariat, Fylkesrådsleders kontor, Kompetanse seksjon inntak og dimensjonering og HR

Onsdag 29. mai

Næring og Infrastruktur

Mandag 3. juni til tirsdag 4. juni

Planlegging og Kultur

Onsdag 5. juni til torsdag 6. juni

Kompetanse

Tirsdag 11. juni til onsdag 12. juni

Finans, administrasjon og klima (uten Digitalisering)

Torsdag 13. juni

Finans, administrasjon og Klima Digitalisering

Tirsdag 11. juni til fredag 14. juni

Øvrige, se punkter nedenfor

 

Øvrige er som følger:

  • Ansatte på Østfold kollektivtrafikk og AKT. Disse skal inn som seksjoner «urørt» under infrastruktur. AKT plasseres under infrastruktur, inntil konklusjon fra fellesnemnda. 
  • Ansatte på ytre virksomheter. Her jobbes det videre med mal og opplegg for masseutsendelse i samarbeide med arkivet.
  • Fylkesrevisjonen
  • Ansatte i Statens vegvesen som skal innplasseres får brev/beskjed i tråd med den inngåtte mønsteravtalen mellom prosjekt Viken og Statens vegvesen. Les mer om hva som gjelder for ansatte fra Statens vegvesen. 

Flere muligheter

Når Viken fylkeskommune blir opprettet fra 1. januar 2020, er dette starten på noe helt nytt. Gamle fylkesgrenser blir visket ut, og det blir også starten for nye muligheter. Viken kan tilby de ansatte mange nye og spennende oppgaver.

Innplasseringen som skjer ved årsskifte er i stor grad en administrativ innplassering som fordeler personalansvar og rapporteringslinjer og en grovfordeling av oppgaver. Innplasseringsbrevene som alle ansatte får i kommende månedene er en innplassering beregnet på oppstartsfasen.

- Vi må forvente noen justeringer og endringer både når det gjelder innplassering og organisering ellers, både i oppstartsfasen og i tiden etter at Viken er etablert. Dette vil nok gi våre ansatte større muligheter enn hva vi tradisjonelt har hatt, sier HR-ansvarlig Vegar Arndal. 

Gjennom prosesser med ansatte skal Viken-administrasjonen gå opp samarbeidsform, arbeidsmetoder, bruk av kompetanse/ansvars- og oppgavefordeling i løpet av høsten og inn i 2020. Det vil bli behov for å utnytte kompetanse på tvers for å løse oppdragene til den nye fylkeskommunen.

Fant du det du lette etter?