Nå søker vi 19 seksjonsledere innen infrastruktur

Viken-kabalen fortsetter å legges – og nå søkes det internt i Statens vegvesen og dagens fylkeskommuner etter seksjonssjefer innen infrastrukturområdet og fagkoordinator sikkerhet og beredskap. Søk innen 24. mars. 

Viken organisasjonskart mars 2019 - Klikk for stort bildeViken organisasjonskart mars 2019

Viken fylkeskommune skal overta ansvar, oppgaver og kompetanse fra Statens vegvesen innenfor fylkesvegadministrasjon. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene framover. 

- Det har vært et godt, seriøst samarbeidsklima, med en positiv prosess der begge parter har jobbet for å finne gode løsninger. Jeg mener vi har kommet fram til en hensiktsmessig organisering, og ser fram til å få mange søkere, sier Knut Sletta, fylkesdirektør for infrastruktur.

Ansatte fra Statens vegvesen og fylkeskommuner kan søke

Alle fast ansatte i dagens sentraladministrasjoner (Akershus, Buskerud og Østfold) og ledere i Statens vegvesen kan vise interesse for å bli innplassert i seksjonslederstillingene innenfor infrastruktur.

Er du interessert? Send en kortfattet søknad med CV til innplassering.viken@viken2020.no. Søknadsfrist 24.03.2019.

Innplassering av ledere på nivå 4 på Infrastruktur skal etter planen sluttføres før påske. Det tas et lite forbehold om at enkelte av stillingene ikke er innplassert til påske.

Utlyste lederstillinger nivå 4 rådsområdet infrastruktur

Infrastruktur

Utlyst stilling fagkoordinator sikkerhet og beredskap

Alle fast ansatte i dagens sentraladministrasjoner (Akershus, Buskerud og Østfold) og ledere i Statens vegvesen kan vise interesse for å bli innplassert i stilling som fagkoordinator sikkerhet og beredskap ved Fylkesrådsleders kontor. 

Er du interessert? Send en kortfattet søknad med CV til innplassering.viken@viken2020.no. Søknadsfrist 24.03.2019.

Organisering av rådsområdet infrastruktur

Dersom du ønsker mer detaljer kan du lese notat om oppgaver fordelt på enheter (PDF, 273 kB)

Organisasjonskart infrastruktur i Viken fylkeskommune, mars 2019 - Klikk for stort bildeOrganisasjonskart infrastruktur i Viken fylkeskommune, mars 2019

Fant du det du lette etter?