Nå søker vi seksjonsledere innen infrastruktur (Oppdatert)

Denne utlysningen er oppdatert 3. april. Viken ser at de mangler søkere til flere stillinger og det åpnes derfor for at alle fast ansatte i Statens vegvesen kan søke på disse stillingene, med frist 5. april kl 14.00.

Viken organisasjonskart mars 2019 - Klikk for stort bildeViken organisasjonskart mars 2019

Etter en gjennomgang av de som hadde meldt sin interesse for seksjonslederstillingene ved forrige frist, viser det seg at vi mangler søkere til flere stillinger. Videre er det stillinger det kun er en interessent til, der den interesserte også har søkt andre seksjonslederstillinger. Derfor er det enklest at alle lyses ut på nytt. Ansatte fra fylkeskommune og Statens vegvesen som allerede har vist sin interesse for stillingene er med videre i prosessen.

Viken fylkeskommune skal overta ansvar, oppgaver og kompetanse fra Statens vegvesen innenfor fylkesvegadministrasjon. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene framover. 

- Det har vært et godt, seriøst samarbeidsklima, med en positiv prosess der begge parter har jobbet for å finne gode løsninger. Jeg mener vi har kommet fram til en hensiktsmessig organisering, og ser fram til å få mange søkere, sier Knut Sletta, fylkesdirektør for infrastruktur.

Ansatte fra Statens vegvesen kan søke

Alle fast ansatte i Statens vegvesen kan vise interesse for å bli innplassert i seksjonslederstillingene innenfor infrastruktur. 

Er du interessert? Send en kortfattet søknad med CV til innplassering.viken@viken2020.no. Søknadsfrist 05.04.2019.

Utlyste lederstillinger nivå 4 rådsområdet infrastruktur med frist 5. april

Infrastruktur

Organisering av rådsområdet infrastruktur

Dersom du ønsker mer detaljer kan du lese notat om oppgaver fordelt på enheter (PDF, 273 kB)

Organisasjonskart infrastruktur i Viken fylkeskommune, mars 2019 - Klikk for stort bildeOrganisasjonskart infrastruktur i Viken fylkeskommune, mars 2019

Fant du det du lette etter?