Nye arbeidsformer i Viken – dette skjer framover - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Nye arbeidsformer i Viken – dette skjer framover

Hele Viken fylkeskommune skal tas i bruk når fremtidens arbeidsplasser utformes. Her er en oversikt over det viktigste som skal skje framover i dette arbeidet. 

Nye lokaler i Galleriet nr 12 - Klikk for stort bildeNye lokaler i Galleriet, Schweigaardsgate 12 er klare til innflytting. Jan Ivar Bøe

Viken fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsplass for arbeidstakere i hele det nye fylket. For å få til dette er det en rekke spørsmål som skal besvares knyttet til blant annet nye arbeidsformer, teknologi, fleksibilitet og lokalisering av arbeidsplasser i distriktene. 

God tilrettelegging på kort og lang sikt 

På kort sikt skal det finnes løsninger for hvordan dagens tre fylkeshus (på Galleriet i Oslo, i Sarpsborg og Drammen) skal benyttes fram til et nytt hovedkontor er på plass.  

Les også: Midlertidig lokalisering 

Fylkeshusene skal innredes med fleksible kontor, mange møterom og tekniske løsninger som tilrettelegger samarbeid.   

På lengre sikt er det viktig å jobbe for god tilrettelegging når det gjelder bruk av det nye hovedkontoret, samt fylkeshuset i Sarpsborg.  

I fellesnemndas møte 13. juni ble det lagt fram en sak som orienterte status og videre framdrift for arbeidet.  

Saken som fellesnemnda stilte seg enstemmig bak kan leses her 

Dette skjer høsten 2019 

Noe av det viktigste som skal skje i tiden er utarbeidelse av et såkalt arbeidsplasskonsept for Viken fylkeskommune.  

Arbeidet skal involvere bredt, og gjennomføres av den administrative arbeidsgruppa A12, i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenestene. 

 
I den første fasen i dette arbeidet ar dette noen av de viktigste aktivitetene du som Viken-ansatt kan bli involvert i.  
 • Spørreundersøkelse. Rett over sommeren blir det sendt ut en spørreundersøkelse om nye arbeidsformer til samtlige sentraladministrativt ansatte. Dette vil skje omkring 12. august 

 • Gjennomføring av «gåturer». Det vil i korthet si vandrende gruppeintervju, der ansatte intervjues på arbeidsplassen sin. Dette vil skje i overgangen august/september 

 • Gjennomføring av fremtidsverkstedsmøter. Et tverrsnitt av ansatte i Viken fylkeskommune vil delta på verkstedsmøter. Her skal det diskuteres hvordan framtidens arbeidsplasser i Viken kan utformes. Oppstart er midten av september. Sarpsborg, Oslo, Drammen. 

 • Piloter. I løpet av høsten skal det gjennomføres tester av flere nye arbeidsformer, gjennom ny bruk av lokaler, teknologi og organisering.  Slike piloter vil i ulike former gjentas med jevne mellomrom til det nye hovedkontoret er på plass.  

Dette arbeidet som primært handler om innhenting av informasjon om dagens og fremtidige behov skal være gjennomført til jul 2019. 

Planen for brukermedvirkning finner du her 

Dette skal med i arbeidsplasskonseptet 

Videre er arbeidsplasskonseptet tenkt å inneholde følgende momenter: 

 • Mål for arbeidsplassutformingen i Viken fylkeskommune  
 • Hvordan arbeidsplassutforming bidrar til å nå overordnede mål i Viken  
 • Sammenheng mellom fysisk utforming, teknologi og organisering  
 • Arbeidsformer: Beskrivelse av og kjennetegn ved måten(e) vi vil arbeide på i fremtiden.  
 • I dette bør det blant annet ligge en vurdering av:  
  • Hvordan vi skal jobbe sammen 
  • Hvordan skal vi samarbeide med ytre virksomheter og andre partnere  
  • Hvordan skal vi møte brukerne/kundene/  
  • Hvordan skal vi ivareta geografisk spredning, FNs 17 bærekraftsmål, mangfold  
 • Prinsipper for utforming/design  
 • Prinsipper for bruk  
 • Prinsipper for Viken i nettverk og samskaping  
 • Soneprogam 

Her kan du lese mer om de administrative arbeidsgruppene