Nye ledere for Infrastruktur - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Nye ledere for Infrastruktur

Innplasseringer til ledernivå 3 på Infrastruktur er avsluttet. Prosessen har vært i samarbeid med Statens vegvesen. 

Viken organisasjonskart januar 2019 - Klikk for stort bildeViken organisasjonskart januar 2019 Rita Olavesen

Innplasserte ledere

  • Elin Ødegård, avdelingssjef for fellestjenester
  • Gro Ryghseter Solberg, avdelingssjef for strategi, styring og eierskap
  • Elisabeth Bechmann, avdelingssjef for utbygging
  • Thomas Tvedt, avdelingssjef for planlegging
  • Trond Holtvedt, avdelingssjef for drift og vedlikehold

Prosess for innplassering

Fylkesdirektør Knut Sletta er fornøyd med at mange viste sin interesse for lederstillingene på Infrastruktur. Han uttaler at det har vært en god og spennende prosess. Gjennom innplasseringen har vi fått en solid ledergruppe med bred erfaring som vil utfylle hverandre godt.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi til sammen hadde 19 aktuelle interesserte, der 14 var fra Statens Vegvesen. Det har vært lærerikt og interessant å gjennomføre alle intervjuene. Samtidig er jeg svært fornøyd med at alle som fikk tilbud om lederstilling takket ja. Vi hadde mange gode søkere og jeg håper at de som ikke ble innplassert i denne omgangen fortsatt er interessert og melder seg på igjen i neste innplasseringsprosess, sier Sletta. 

–Nå gleder jeg meg til å bygge organisasjonen videre sammen med mine lederkollegaer. Vi ser fram til å etablere gode løsninger for Viken fylkeskommune i samarbeid med de andre områdene, sier Sletta. 

En hovedtillitsvalgt fra Viken prosjektet og en tillitsvalgt fra Statens vegvesen har fulgt prosessen og deltatt i intervjuene, og uttaler:

Intervjuene har vært gjennomført på en ryddig og rettferdig måte, og vi tillitsvalgte har fått anledning til å komme med våre synspunkter. Vi mener sammensetningen av ledergruppen med en blanding av ledere fra fylkeskommunene og Statens vegvesen er viktig for den videre organiseringen av Infrastruktur i Viken fylkeskommune.