Nye nettsider med Acos  - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Nye nettsider med Acos 

Acos er valgt som leverandør av nye nettsider for Viken fylkeskommune. Nå starter arbeidet med ny hovednettside «viken.no» samt nettsider for skolene. 

PC med websideillustrasjon på skjermen - Klikk for stort bilde Istoch

Etter planen skal hovednettsiden «www.viken.no» være klar til publisering senest 1.1.2020.  

Skolenes nettsider vil deretter publiseres fortløpende etter nærmere avtale før skolestart høsten 2020. Andre fylkeskommunale nettsider er foreløpig holdt utenfor, men løsningen har tatt høyde for på sikt å kunne romme flere fylkeskommunale nettsider.

Det som kan være felles, bør være felles 

Mange fylker skal ha nye nettsider i forbindelse med regionreformen, og i arbeidet med anskaffelse og utvikling av ny nettløsning har Viken samarbeidet med representanter for fylkene Agder, Innlandet og Rogaland.  

De fire fylkeskommunene skal samarbeide om mest mulig. Våre målgrupper er har stort sett de samme behovene, og mange av tjenesteområdene er de samme. Fylkene kan dermed ha nokså lik struktur og oppbygging av nettsidene, med enkelte lokale variasjoner. Innhold og tekster vil også kunne gjenbrukes og kopieres der det er naturlig. Dette vil gjøre arbeidet med nye nettsider mer effektivt enn om vi jobber alene.  

Brukerne i sentrum 

Nå starter arbeidet med å kartlegge brukernes behov og bli enige om rammeverk og struktur for nettsidene. Nettsidene skal ha brukerorientering som et overordnet prinsipp. Det betyr at vi må prøve å se ting fra brukernes side.  

Før sommerferien skal strukturen for nettsidene være på plass, slik at vi kan starte med opplæring og innholdsproduksjon på høsten.   

Nærmere informasjon om arbeidet vil komme. 

Organisering i Viken 

Lokalt i Viken blir arbeidet delt inn i to delprosjekt; Hovednettsted (viken.no) og nettsider for de videregående skolene. 

Nettredaktør Solveig Rødland, Akershus fylkeskommune er prosjektleder for Viken, med god hjelp av nettredaktør Kirsti Evanger fra Buskerud fylkeskommune og nettredaktør Kristin H Josefsen fra Østfold fylkeskommune.  

Skolene og de ulike tjenesteområdene vil bli involvert underveis. Nærmere informasjon om dette vil komme. 

Har du noen spørsmål eller innspill allerede nå? Da kan du sende dette til en av de tre ovennevnte. 

Stor leverandør av offentlige nettsider 

Acos CMS er et hyppig brukt publiseringsverktøy blant norske kommuner, og Acos har også flere fylkeskommuner som kunder i dag, blant annet Østfold, Oppland, Finnmark og Nordland fylkeskommuner.