Slik innplasseres ansatte i Viken

Arbeidet med innplassering av ansatte i Viken har nå startet og blir gjennomført innen 15. juni. Hovedregelen er at man skal overføres innen det samme fagområde man i dag jobber.

Viken organisasjonskart januar 2019 - Klikk for stort bildeViken organisasjonskart januar 2019

– Prosess med å innplassere ansatte skjer forløpende frem til 15. juni, så noen fagmiljøer får avklaring tidligere. Det gjelder særlig de nye fagmiljøene, hvor ansatte ikke blir «automatisk overført», sier Vegar Arndal, HR-ansvarlig i prosjektstab.

Nye fagmiljøer finnes ved fylkesrådsleders kontor, deler av rådsområdet for planlegging og avdeling for innovasjon, kvalitet, prosjekt og prosess-støtte. Det er mulig å vise interesse for «nye oppgaver» innen 14. mars.

– Når noen ansatte blir innplassert før andre, gjør vi vurderinger sett opp mot helheten i organisasjonen. Vi må bemanne nye fagområder med riktig kompetanse og samtidig ivareta at fagavdelinger som videreføres også har tilstrekkelig bemanning, forklarer Arndal.

Grunnen til at noen fagmiljøer blir innplassert før andre er at de må komme i gang med nye oppgaver allerede til høsten. Følgende fagmiljøer blir innplassert først:

  • Avdeling for klima og energi
  • Avdeling for innovasjon, kvalitet, prosjekt og prosess-støtte
  • Fylkesrådsleders kontor
  • Fylkestingets sekretariat
  • Rådsområdet næring, bortsett fra tannhelse
  • Rådsområdet planlegging
  • Avdeling for friluftsliv, frivillighet og idrett

Øvrige deler av organisasjonen bemannes fortløpende etterpå. Se tidsplan for innplassering

Ledere samarbeider med HR og tillitsvalgte

Innplasserte ledere i Viken fylkeskommune og dagens ledere samarbeider om å innplassere ansatte, med støtte fra lokal HR og tillitsvalgte.

–  Dersom du har spørsmål om prosessen fremover kan du gjerne ta det opp med din leder. Du kan be om ny omstillingssamtale dersom du ønsker det, sier Ann Cathrin Guldberg, ansvarlig for videre innplassering av ansatte.  

– Utvalgte tillitsvalgte følger prosessen med innplassering av ledere, men flere tillitsvalgte blir involvert i prosessen fremover. De lokale tillitsvalgte vil bli orientert om prosess og vurderinger, og vil også bistå dersom medlemmene ønsker det, forklarer Guldberg.

Digitalisering og arkiv

I dagens fylkeskommuner er det ulik organisering i fagmiljøer som faller innenfor digitalisering. Dette gjelder spesielt organisering av IKT-ansatte og arkivfunksjonen på ytre virksomhet. Det er avklart at IKT-ansatte i Buskerud skal organiseres under avdeling for digitalisering i Viken. Det er mulig at tilsvarende ansatte i Østfold og Akershus blir organisert under samme avdelingen, men det blir en prosess fremover for å avklare dette.

Tidsplan for prosess med vurdering av organisering av de IKT-ansatte ved skolene i ØFK og AFK blir utarbeidet etter at nivå 4 ledere er innplassert.

– Prosessen må forankres med ledergruppa for rådsområdet kompetanse i Viken. Det blir viktig å involvere rektorer og øvrig ledelse i tillegg til de IKT-ansatte, sier Anders Sørby, prosjektansvarlig for digitalisering.

Arkivfunksjonen ved videregående skoler blir antagelig også organisert under avdeling for digitalisering, men prosessen for å avklare dette skjer først etter 1. januar 2020.

– Vi skal opprettholde lokal tilstedeværelse eller tilby støtte i nær tilknytning til ytre enheter, uansett hvilken organiseringsmodell som velges, forklarer Sørby.

Hva skjer med ansatte på skoler og annen ytre virksomhet?

Det er først og fremst ansatte i sentraladministrasjonene som berøres nå. Ansatte i andre deler av fylkeskommunen får også informasjon om innplassering i Viken før 15. juni 2019, men de slipper en omfattende prosess. Ansatte ved ytre virksomhet merker nok mest overgang til Viken med at de får noen nye arbeidsverktøy.

– Så fort det er avklart endringer i arbeidsverktøy eller arbeidsmåter får ansatte vite om det som angår dem. Vi skal også tilrettelegge nødvendig opplæring frem mot omstilling til Viken fylkeskommune, sier Sørby. 

Fant du det du lette etter?