Status for innplassering av ledere - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Status for innplassering av ledere

Alle fast ansatte i sentraladministrasjonene kan søke lederstillingene på nivå 4 som utlyses 8. mars. Innplassering blir tidlig i mai.

Skisse for organisasjonskart 17. januar 2019 - Klikk for stort bildeSkisse for organisasjonskart 17. januar 2019 Anbjørg Kolaas

Status innplassering nivå 3

De fleste lederstillingene på nivå 3 ble innplassert før jul. Stillingen som avdelingsjef for samfunnsplan ble utlyst internt i Akershus, Buskerud og Østfold. Espen Nedland Hansen er nå innplassert i stillingen.

Kandidater for lederstillinger ved infrastruktur har blitt intervjuet, innplassering blir klar i løpet av januar.

Ansatte kan påvirke videre organisering

Lederne på nivå 3 er godt i gang med å få innspill fra ansatte innenfor sitt fagområde, innspillsrunden foregår frem til 5. februar. Etterpå blir det drøftinger med tillitsvalgte.

– Nå har ansatte gode muligheter til å påvirke hvordan ny organisasjon kommer til å se ut. Vi trenger innspill fra fagpersoner for å bruke ressursene våre best mulig. Jeg håper derfor at så mange som mulig bidrar på innspillsmøter, sier hovedprosjektleder Harald Horne.

Innspillsmøte med HR-ansatte januar 2019 - Klikk for stort bildeInnspillsmøte med HR-ansatte januar 2019 Anbjørg Kolaas

Vegar Arndal er innplassert som HR-direktør i Viken. Han fikk mange gode innspill på sitt møte med HR-ansatte 21. januar.

– Møtet var nyttig i forhold til hvilke alternativer vi skal jobbe videre med, eierskap og forståelse, og ikke minst hva vi må jobbe videre med uavhengig av organisering, sier Arndal.

Ansatte kan også påvirke via sine tillitsvalgte, relevante innspill bør komme i god tid før drøftingsmøter:

 • 14. februar: Organisering av Kompetanse, Næring og tannhelse, Plan
 • 15. februar: Organisering av Fylkesrådsleders kontor, Fylkestingets sekretariat, Finans, administrasjon og klima
 • 19. februar: Organisering av Kultur
 • Dato avklares senere: Organisering av Infrastruktur
 • 6. mars: Stillingsbeskrivelser for ledere nivå 4

Alle fast ansatte i sentraladministrasjoner kan søke lederstillingene på nivå 4, som utlyses 8. mars. Dersom en tilsvarende lederstilling i dag er plassert i sentraladministrasjon i en av fylkeskommunene, kan ansatte i tilsvarende virksomhet i de andre fylkene også søke.

Lederstillinger for nivå 5 utlyses i april.

Sjef eller direktør?

Da lederstillingene på nivå 3 ble innplassert var det fremdeles ikke avgjort hvilke titler stillingene skulle ha. Arbeidsutvalget har bedt om at flest mulig ledere skal ha andre titler enn direktør.

– De fleste ledere på nivå 3 får tittelen avdelingssjef, etterfulgt av avdelingens navn. Alternativt kan vi bruke funksjonsbeskrivende tittel som f.eks. kommunikasjonssjef, forklarer Arndal.

Ledere på nivå 3 som har tittel avdelingsdirektør, etterfulgt av avdelingens navn:

 • Leder av ytre virksomhet
 • Ledere med ansvar for tverrsektoriell styring av ressursinnsats (Økonomi, HR, digitalisering, eiendom og anskaffelse)

Ledere på nivå 3 som har tittel områdedirektør, etterfulgt av navn på område:

 • Områdeansvarlig kompetanse, som driver helhetlig virksomhetsstyring/oppfølging på vegne av fylkesdirektør kompetanse i ulike geografiske områder.

Innplasseringsteam  

 • Julie Kvaløy, BFK
 • Håvard Nilsen, ØFK
 • Gry Hanssen, AFK
 • Pia Silvik, ØFK
 • Mette Røine, BFK
 • Astrid N. Kjølholdt, AFK
 • Nina H. Eie, ØFK
 • Lars Geir Mortensen, BFK

Ansattrepresentanter som følger innplassering

 • Truls M. Melvær, LO Østfold
 • Bente Gårdeng, LO Akershus
 • Janne Lundgren, Akademikerne Akershus
 • Aud Larsen, Akademikerne Østfold
 • Hilde Eriksen, Unio Buskerud
 • Rønnaug N. Smørås, YS Buskerud
 • Thor-Arne Johansen, Unio Akershus
 • Jonill Engesæter, YS Akershus 
 • Øyvind Wiksaas, Skolenes landsforbund- Akershus