Velkommen som ansatt i Viken! - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Velkommen som ansatt i Viken!

Første januar 2020 er vi 11 000 Viken-medarbeidere. Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner er historie og vi kan ønske velkommen til Viken fylkeskommune. La oss være rause med hverandre i en teknisk krevende omlegging.

Klikk for stort bilde Tank

Kjære Viken-kollega,

Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven med å utvikle vikensamfunnet for alle som bor her og alle våre samarbeidspartnere. Vi skal vise vei, og vi skal gjøre det vi kan for at Viken skal være et godt sted å bo, jobbe og leve.

Å slå sammen tre fylkeskommuner er en enorm jobb. Gjennom denne store fusjonen har vi klart å samles om et felles mål: Å gjøre det ytterste for å gi alle ansatte en best mulig overgang til Viken 1. januar 2020. Vi har holdt fast ved målene, spilt hverandre gode og vi har vist raushet og sammen søkt best mulige løsninger. Erfaringene gjennom de siste årene med sammenslåing vil vi nyte godt av videre i Viken.

Krevende teknisk omlegging til Viken

I all hovedsak vil alle medarbeidere få tilgang til alle de systemene og løsninger som finnes. Vi må ta høyde for at det vil bli tekniske utfordringer med nye Viken-løsninger, nye IT-systemer og nye tilganger. Over 200 systemer er identifisert og vurdert inn i Viken. Det er en stor teknisk omlegging og et betydelig manuelt arbeid. La oss alle hjelpe hverandre med å ta ned støy rundt slike situasjoner. Serviceapparatet vil løse slike saker løpende og så raskt som mulig. Vi håper og forventer at samarbeidskulturen vi har skapt sammen skal være med oss inn i Viken.

Vi i Viken ledergruppe gleder oss til å starte opp på nyåret og har stor tro på at vi får på plass gode løsninger. Sammen og i felleskap skal vi skape en god og spennende arbeidsplass.

I mellomtiden ønsker vi deg og dine en riktig god jul!

Med vennlig hilsen

Viken ledergruppe
og Harald Horne, prosjektleder for Viken2020, som ønsker alle lykke til videre i Viken.

Hvordan kontakte fylkeskommunen:

  • Feilsituasjoner: kontakt IT-brukerhjelp på brukerhjelp@viken.no eller tlf. 69 11 76 00.
  • Telefon Viken fylkeskommune: 32 30 00 00.
  • Postmottak Viken fylkeskommune: post@viken.no
  • Postadresse: Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg.
  • Nettsiden viken.no lanseres fra 02.01.2020.
  • Intranett for ansatte ble lansert 16.12.2019 og oppdateres forløpende