Verdien av verdier - Viken fylkeskommune

Verdien av verdier

Visste du at Viken kan sammenlignes med en delfin?

Klikk for stort bildeKJERNEVERDIER: Mirjam Milder, Linda Karlsen Duffy, Lise Lotte Herdum Nestli og Anne Berit Brandvold kobler kjerneverdier med dyreriket. FOTO: Pål Vikesland, Østfold fylkeskommune

- Dersom Viken fylkeskommune var en eller et … hva slags/hvilken skulle dere ønske Viken fylkeskommune var?

Det er en hustrig februardag i 2019. Et snaut år igjen til Viken fylkeskommune er en realitet.
I et klasserom på Ski videregående skole sitter rundt 40 ansatte fra Akershus og Østfold og fylkeskommune og løser oppgaver fra en power point-presentasjon.

De er blandet i flere små grupper, på tvers av alder, kjønn og arbeidssted.

 

På gruppe 3 sitter Mirjam Milder, Linda Karlsen Duffy, Christina Bang Olsen, Lise Lotte Herdum Nestli, Anne Berit Brandvold og Nina Christine Kalleberg. De diskuterer «hvis Viken var»-oppgaven seg imellom i noen minutter. Forslagene gå fram og tilbake. Før de konkluderer: Viken er et dyr.

- Og da skulle det vært en delfin, sier Linda Karlsen Duffy, og utdyper i plenum for resten.

- En delfin er omgjengelig, raus, intelligent, leken, omsorgsfull, den har godt omdømme. Delfinen kan dukke dypt, og sveve høyt, sier hun.

Et felles verdisett

Og kanskje blir det nettopp disse ordene – raushet, intelligent eller leken - som skal kjennetegne verdiene for ansatte i Viken fylkeskommune.

Klikk for stort bildeENGASJEMENT: Det var stort engasjement på den første fokusgruppesamlingen 5. februar.Arbeidet med å bygge et felles sett verdier for den nye organisasjonen med 10 000 ansatte har vært i gang siden november. Noe forenklet handler det om å finne fram de verdiordene som skal kjennetegne «alt» ved bedriftskulturen i Viken fylkeskommune.

Nå i februar arrangeres det to såkalte fokusgruppesamlinger hvor ansatte fra Akershus, Buskerud og Østfold skal bidra.

Foruten samlingen på Ski arrangeres en tilsvarende i Drammen 13. februar.

HR-rådgiver Abdu Mokhtari fra Akerhus og organisasjonspsykolog Jon Einar Jacobsen fra Østfold, har begge jobbet mye med gruppe - og omstillingsarbeid. De mener det er svært viktig å jobbe fram et felles verdisett for ansatte i en ny organisasjon.

- Når vi skal bygge en felles kultur, må vi jobbe sammen. Det som definerer kultur er verdier og normer. Det å ha med sine framtidige kolleger og medarbeidere for å skape disse verdiene, er viktig, sier Mokthari.

Organisasjonspsykolog Jacobsen er enig:

- Det å snakke om verdier, og det å fylle ordene med innhold som er viktig, er fint. Så handler det om å skape felles forståelse og et samhold, sier han.

Skal bli et «Vi»

Arbeidet skal munne ut i en sak for fellesnemnda i Viken før sommeren. Innstillingen skal fremmes av den politiske arbeidsgruppa P1. Andreas Lervik er leder for P1 og medlem i fellesnemnda for Viken, og konstaterer fornøyd at verdiarbeidet er i rute.

Klikk for stort bildeFORNØYD: Politiker Andreas Lervik.

- Dette er et viktig arbeid som nå er godt i gang. Vi har fått den overordnede visjonen på plass. Da gikk vi bredt ut. Dette er mer internt rettet. Nå handler om det om å bygge en felles kultur for medarbeidere i Viken fylkeskommune. Det handler om å bli et «vi», sier Lervik.

Rå og modig

På Ski videregående går samlingen mot slutten. På den ene veggen florerer det med post-it-lapper. Mot slutten skal alle gruppene presentere det verdiordet de har jobbet fram som det aller beste.

Klikk for stort bildeÅPENHET: Astrid Næss Kjølholdts gruppe valgte "åpenhet" som verdiordet de likte best.- «Åpenhet» er ordet vi liker best. Det rommer så mye. Vi skal være åpne for nye ideer, for nye kolleger, for nye systemer. Det er et ord som går innover i organisasjonen og ut mot brukerne, forklarer Astrid Næss Kjølholdt fra gruppe 1. Hun jobber til daglig i Akershus fylkeskommune.

Hun høster stor applaus. 

Videre foreslår en annen gruppe «råskap». En tredje slår et slag for «modig». Noen mener «handlekraft» skal være en av Vikens aller viktigste verdier. Det mangler ikke på  kreativitet.

Politiker Andreas Lervik takker de frammøtte for strålende innsats.

Og konstaterer at verdiarbeid er verdifullt.

PS! Det er fortsatt mulig å svare på undersøkelsen som er gått ut fra Vikens ledergruppe 28. januar. Her kan alle medarbeidere i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner foreslå verdiord for Viken. Du finner lenke til undersøkelsen i mottatt epost. Fristen for å svare på denne er 8. februar.

Les mer om verdiprosessen her

Klikk for stort bildeMANGE FORSLAG: Siden verdiarbeidet startet i november har mange bidratt med forslag.

Fant du det du lette etter?