Vikens «modellverksted»

Ulike modeller for å organisere avdeling Infrastruktur i Viken var tema på workshop med Statens vegvesen i Oslo i forrige uke.

Illustrasjonsbilde; Fv. 177 på Eidsvoll. ny gang- og sykkelvei. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde; Fv. 177 på Eidsvoll. ny gang- og sykkelvei. Jan Ivar Bøe

Oslo Kongressenter huset i overkant av 130 representanter fra Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune. Fylkesdirektør for infrastruktur i Viken, Knut Sletta, hadde invitert til et såkalt «modellverksted». En videreføring av den gode erfaringsutveksling som startet på forrige workshop. Målet var å konkretisere fordeler og ulemper ved to hovedorganisasjonsmodeller, som foreløpig var på tegnestadiet.

Artikkelen fortsetter under videoen

Inndeling etter funksjoner eller geografi?

Det som skiller de to modellene, er at modell I er en funksjonsinndeling med hovedvekt på fag. Modell II er en ren geografisk inndeling, lignende den organiseringen vi har Statens vegvesen i dag. Det store spørsmålet er hvilken modell som gir det beste resultatet?

- Det kom veldig mange gode innspill til modellene gjennom dagen, både fordeler, ulemper og forbedringsområder. Disse innspillene tar vi med oss inn i det videre arbeidet, sier Knut Sletta. Han trekker fram det store engasjementet og hvor viktig prosessen vi er inne i nå er. Samtalene rundt bordene er starten på et godt samarbeid med Statens vegvesen også etter 2020, om store oppgaver innen samferdsel.

Konklusjon før jul

En avgjørelse er like om hjørnet: – I begynnelsen av desember skal vi konkludere med hvilken modell vi går for, etter gjennomgang med de tillitsvalgte, forteller Knut Sletta. Henvendt til salen sa Sletta:

- Vi trenger den kompetansen dere sitter på. Vi er helt avhengig av den og bredden i de fagområder dere representerer. Det er stort spenn og veldig mange spennende oppgaver.

Prosessen med ansettelse av ledere på nivå 3 skal startes før jul.

Klare linjer og gjennomføringsevne

Sletta var opptatt av at organisasjonsmodellen som blir valgt skal ha klare linjer for beslutninger og fag- og personalansvar. Han la også vekt på noen ledestjerner for organiseringen, tydelig inspirert av det som kom fram på forrige workshop: - Organiseringen skal bidra til effektivitet og gjennomføringsevne og gi et helhetsperspektiv på oppgaveporteføljen vår og det må kunne fungere for publikum.

-«Lykke til!»

Sa noen uoppfordret, da salen ble spurt hva de ville si til Knut Sletta på tampen av dagen. Det er flere viktige avgjørelser som skal tas i Viken før julefreden senker seg.

- Det er viktig at vi i Statens vegvesen får være med å gi råd til det som skal bli Vikens samferdselsorganisasjon, sa regionvegsjef Per Morten Lund i Statens vegvesen i sin oppsummering.

- Jeg håper at slike dager gir motivasjon framover både til de som skal jobbe for Viken og de som skal jobbe i Statens vegvesen. Jeg tror at vi på denne måten, sammen kan få til gode løsninger innen samferdsel, sa Lund etter samlingen.

Veien videre for Viken

Etter planen skal ledere på alle nivå i Viken være innplassert før påske, og innen 15. juni 2019 skal en bemanningsplan med alle ansatte være ferdig.

I overkant av 130 representanter fra Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune deltok på workshop på Oslo Kongressenter. - Klikk for stort bildeI overkant av 130 representanter fra Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune deltok på workshop på Oslo Kongressenter. Elin Lied, Statens vegvesen

Fant du det du lette etter?