Omstilling og betingelser for ansatte - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Omstilling og betingelser for ansatte

Betingelser for ansatte i Viken skal sikre at ny fylkeskommune beholder kompetanse. En arbeidsgruppa jobber for betingelser som "sikrer fleksible løsninger, som bidrar til at Viken fylkeskommune kan rekruttere bredt, sørge for, og sikre best mulig kompetanse på alle nivåer og alle fagområder i organisasjonen".

Betingelser for ansatte

Personalreglement

Fellesnemndas vedtak 07.02.2019:

1. Fellesnemnda delegerer til hovedprosjektleder myndigheten til å vedta følgende reglementer, rutiner og retningslinjer for ansatte gjeldende for Viken fylkeskommune fra 1.1.2020:

2. Det forutsettes at krav til medvirkning i lov- og avtaleverk ivaretas. 

Nettsiden blir oppdatert når vi vet mer om når reglementer, rutiner og retningslinjer for ansatte blir vedtatt.