Opplæring i overgang til Viken - Viken fylkeskommune

Opplæring i overgang til Viken

Opplæring som er nødvendig i overgangen til Viken blir gitt igjennom veiledere/informasjon, e-læring, webinarer og klasseromsundervisning. Vi oppdaterer fortløpende oversikten på opplæringsplaner på denne siden.

I tillegg til opplæring i denne planen vil suksesspådrivere på de ulike arbeidsplassene være aktive i miljøene og bistå med opplæring for å utnytte ny teknologi for å jobbe smartere.   

Ledere får innkalling til de ulike kursene. Det er leder som koordinere hvem som blir med på de ulike aktivitetene. Vi oppfordrer ledere til å prioritere og å sette av tid til opplæringen, gjerne samle medarbeidere til gjennomganger (e-læring, webinarer, veiledere) og benytte suksesspådriverne aktivt i opplæringen.  

Medarbeidere som lurer på noe angående opplæring kan spørre nærmeste leder. Ledere som har spørsmål angående opplæring kontakter person i oversikten under. Overordnede spørsmål som gjelder hele oversikten kan rettes til Ingvild Bellen Wear, innplassert leder for Organisasjonsutvikling og opplæring, HR avdelingen. 

Opplæringsplaner i 2019

Opplæringsplaner i 2019
Vew Fagfelt Tidspunkt Målgruppe Kontakt Metode
Samling for suksesspådrivere Digitalisering 30. oktober (skoler) og 31. oktober (fylkesadm) Suksesspådrivere Leiv Thomas Sandnes: leiv.thomas.sandnes@viken2020.no Samling
Ny økonomimodell: kontoplan, MVA-koder, e-bilag, fakturabehandling, e-handel, fakturering Økonomi 12. november Folkehøyskolene Even Strete: Even.Strete@afk.no Notat om hva som er nytt Prosedyrer på nett Presentasjoner i store grupper
Ny økonomimodell: kontoplan, MVA-koder, e-bilag, fakturabehandling, e-handel, fakturering Økonomi AFK: 19. november, ØFK: 20 november og BFK: 21. november Attestanter, anvisere og økonomimedarbeidere Aud Ragnhildsrud: aud.ragnhildsrud@bfk.no Notat om hva som er nytt Prosedyrer på nett Presentasjoner i store grupper
HR-forum: Personalmeldinger, reiseregninger, rekruttering, registrering av fravær og overtid. Opplæring i systemer, styrende dokumenter, håndbøker, ansattportal, rutiner, kultur. HR og lønn 25. og 26. november Ansatte i skoleadm, adm. ansatte/merkantile, minst en per virksomhet - kjernebrukere Even Strete: Even.Strete@afk.no klasserom (180 plasser)
Fagplan/stillingsplan for VIS Kompetanse 26. november Merkantilt ansatte på skoler i Østfold Johnny Holm: Johnny.Holm@afk.no Webinar
Etablere rammene for skoleåret i VIS Kompetanse 27. november Merkantilt ansatte på skoler i Buskerud Johnny Holm: Johnny.Holm@afk.no Webinar
Suksesspådriver Digitalisering November Suksesspådrivere Leiv Thomas Sandnes: leiv.thomas.sandnes@viken2020.no Webinar
Visma  HRM - alle moduler HR og lønn 19. desember (flere kurs i januar) Ansatte i skoleadm, adm. ansatte/merkantile, minst en per virksomhet - kjernebrukere Even Strete: Even.Strete@afk.no Klasserom (30 plasser)
Suksesspådriver Digitalisering Desember Suksesspådrivere Leiv Thomas Sandnes: leiv.thomas.sandnes@viken2020.no Webinar
Opplæring i å følge opp økonomi for prosjekter Økonomi, prosjekt og innovasjon Desember Ledere og prosjektledere i eiendom og infrastruktur, økonomiansatte på prosjekt Tine Pedersen: Tine.Pedersen@afk-eiendom.no Klasserom
E-handel: bestilling,varemottak og fakturamatch. Fakturabehandling Økonomi Medio desember Bestillere, attestanter, anvisere Aud Ragnhildsrud: aud.ragnhildsrud@bfk.no Opplæring i klasserom/e-læring/Skype
E-handel: bestilling,varemottak og fakturamatch. Fakturabehandling Økonomi Medio desember Kantinebestillere Aud Ragnhildsrud: aud.ragnhildsrud@bfk.no Opplæring i klasserom/e-læring/Skype
Samhandling opplæring fylkeshus Digitalisering Desember Ansatte ved fylkeshus + infrastruktur Leiv Thomas Sandnes: leiv.thomas.sandnes@viken2020.no Samling
Sak- og arkivkurs for ledere Sak og arkiv 9. - 13. desember Ledere nivå 2 og 3 Ida Christine Lipper: idachristine.lippert@vivento.no
Fagplan/stillingsplan for VIS Kompetanse 12. desember Merkantilt ansatte på skoler i Buskerud Johnny Holm: Johnny.Holm@afk.no Webinar
Ny rutine for plansaksbehandling Plan Tid kommer senere Saksbehandlere på plan, kulturminne og infrastruktur Per Kierulf: per.a.kierulf@afk.no
Opplæringsplaner i 2020
Navn på aktivitet Fagfelt Tidspunkt Metode Målgruppe Kontakt
Økonomi-kassemodul Økonomi Januar Opplæring i klasserom/ E-læring Ansatte sentraladministrasjonen Aud Ragnhildsrud: aud.ragnhildsrud@bfk.no
Lage behovsmelding på e-handel Økonomi 1.halvår 2020 E-læring Ledere Aud Ragnhildsrud: aud.ragnhildsrud@bfk.no
Rapportering Web (prognose) Økonomi Februar/mars Opplæring i klasserom/ E-læring Alle ansatte Aud Ragnhildsrud: aud.ragnhildsrud@bfk.no
Rapportering Window/ fleksirapportering Økonomi 1.halvår 2020 Opplæring i klasserom/ E-læring Ansatte sentraladministrasjonen Aud Ragnhildsrud: aud.ragnhildsrud@bfk.no