Organisering og innplassering av ansatte - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Organisering og innplassering av ansatte

Alle ansatte ble innplassert i fremtidig stilling innen 15. juni 2019. Tillitsvalgte har vært involvert i drøftinger rundt organisering og innplassering, og deltatt på jobbintervjuer. Målet var å legge til rette for en god prosess for alle ansatte.

Klikk for stort bildeViken organisasjonskart september 2019

Pågående arbeid med ny organisasjon gjør at vi må forholde oss til endringer fortløpende. 

Innplasserte ledere

Saker om organisering og innplassering

Prinsipper for omstilling

Omstillingsdokumentet (PDF, 247 kB) skal bidra til en ryddig og forutsigbar omstilling for alle ansatte i Akershus, Buskerud og Østfold når nye Viken fylkeskommune nå skal bygges.

Omstillingsdokumentet fastsetter prinsipper frem mot etablering av Viken for:

 • Informasjon
 • Medbestemmelse og medinnflytelse
 • Arbeidsmiljøtiltak – verne- og miljøarbeid
 • Organisasjonskultur
 • Håndtering av ledige stillinger
 • Kompetanse
 • Virksomhetsoverdragelse/ bemanningsplan
 • Overtallighet

Innplasseringsteam  

 • Julie Kvaløy, BFK
 • Håvard Nilsen, ØFK
 • Gry Hanssen, AFK
 • Pia Silvik, ØFK
 • Mette Røine, BFK
 • Astrid N. Kjølholdt, AFK
 • Nina H. Eie, ØFK
 • Lars Geir Mortensen, BFK

Ansattrepresentanter som følger innplassering

 • Truls M. Melvær, LO Østfold
 • Bente Gårdeng, LO Akershus
 • Janne Lundgren, Akademikerne Akershus
 • Aud Larsen, Akademikerne Østfold
 • Hilde Eriksen, Unio Buskerud
 • Rønnaug N. Smørås, YS Buskerud
 • Thor-Arne Johansen, Unio Akershus
 • Jonill Engesæter, YS Akershus 
 • Øyvind Wiksaas, LO Akershus