Organisering og innplassering av ansatte

Alle ansatte skal innplasseres i fremtidig stilling innen sommeren 2019. Tillitsvalgte involveres i drøftinger rundt organisering og innplassering, og deltar på jobbintervjuer. Målet er å legge til rette for en god prosess for alle ansatte.

Fremdriftsplan vår 2019

OBS: datoer er tentative, tidsfrister kan endres fortløpende.

Dato Aksjon
2. januar - 5. februar Innspillsrunder med fagmiljøer organisering nivå 4 og 5
14. februar Drøfting med tillitsvalgte, organisering nivå 4 og 5: Kompetanse, Næring og tannhelse, Plan
15. februar Drøfting med tillitsvalgte, organisering nivå 4 og 5: Fylkesrådsleders kontor, Fylkestingets sekretariat, Finans, administrasjon og klima
19. februar Drøfting med tillitsvalgte, organisering nivå 4 og 5: Kultur
25. februar Organisering for områder som er drøftet blir konkludert. Tillitsvalgte gir innspill til stillingsbeskrivelser
28. februar Drøfting med tillitsvalgte, organisering nivå 4 og 5: Infrastruktur
6. mars Stillingsbeskrivelser drøftes med tillitsvalgte og konkluderes
8. mars Lederstillinger nivå 4 utlyses internt
2. april Ledere på nivå 4 blir innplassert
8. april Lederstillinger på nivå 5 utlyses
3. mai Ledere på nivå 5 blir innplassert
15. juni Alle ansatte er innplassert

Saker om organisering og innplassering

Prinsipper for omstilling

Omstillingsdokumentet (PDF, 247 kB) skal bidra til en ryddig og forutsigbar omstilling for alle ansatte i Akershus, Buskerud og Østfold når nye Viken fylkeskommune nå skal bygges.

Omstillingsdokumentet fastsetter prinsipper frem mot etablering av Viken for:

 • Informasjon
 • Medbestemmelse og medinnflytelse
 • Arbeidsmiljøtiltak – verne- og miljøarbeid
 • Organisasjonskultur
 • Håndtering av ledige stillinger
 • Kompetanse
 • Virksomhetsoverdragelse/ bemanningsplan
 • Overtallighet

Innplasseringsteam  

 • Julie Kvaløy, BFK
 • Håvard Nilsen, ØFK
 • Gry Hanssen, AFK
 • Pia Silvik, ØFK
 • Mette Røine, BFK
 • Astrid N. Kjølholdt, AFK
 • Nina H. Eie, ØFK
 • Lars Geir Mortensen, BFK

Ansattrepresentanter som følger innplassering

 • Truls M. Melvær, LO Østfold
 • Bente Gårdeng, LO Akershus
 • Janne Lundgren, Akademikerne Akershus
 • Aud Larsen, Akademikerne Østfold
 • Hilde Eriksen, Unio Buskerud
 • Rønnaug N. Smørås, YS Buskerud
 • Thor-Arne Johansen, Unio Akershus
 • Jonill Engesæter, YS Akershus 
 • Øyvind Wiksaas, LO Akershus

Fant du det du lette etter?