Involvering av ansatte i visjon - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Involvering av ansatte i visjon

I arbeidet med å opprette Viken fylkeskommune, legger vi stor vekt på bred involvering av de ansatte. De ansatte i dagens tre fylkeskommuner skal ha mulighet til å påvirke og bli lyttet til.

Klikk for stort bilde

I tillegg til at mange administrative medarbeidere er direkte involvert i arbeidsgrupper knyttet til omstillingen, har den enkelte ansatte også en viktig stemme som hun/han skal få bidra med inn i ulike prosesser.

I visjonsprosessen var ansatte – særlig i fylkesadministrasjonene i de tre fylkene –  viktige bidragsytere i å formulere hva Vikens fremtidige rolle skal bestå i og hvordan vi skal oppfattes av våre omgivelser, ikke minst som arbeidsgiver, men også som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. Mange de rundt 1500 innspillene til visjon kom fra ansatte som bidro direkte på internettsiden til Viken eller gjennom innspillsmøter i egen avdeling/seksjon.

Omfanget vitner om engasjement og et høyt ambisjonsnivå på vegne av den nye organisasjonen.

Medarbeidere i de tre fylkene vil likeledes ha en sentral rolle når Vikens verdier skal etableres. Hvordan vil vi fremstå for brukerne og innbyggerne våre? Hvordan skal vi opptre for å fremstå slik? Hva slags adferd skal vi vektlegge og motivere til i egen organisasjon?

Fellesnemnda vedtok Viken fylkeskommunes visjon og mål 4. september 2018.