Kom i gang med Visma - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Kom i gang med Visma

Vikens digitale verktøy for HRM og økonomi er Visma Enterprise. Visma brukes blant annet for å betale faktura fra leverandører, sende faktura til kunder og foreta bestillinger med eHandel.

Skjermdump av Visma - Klikk for stort bilde

Svært mange ansatte i Viken vil bruke Visma som en del av arbeidet sitt. Visma vil være i full drift i Viken fra 1.1.2020, og fylkenes gamle økonomisystem vil bli utfaset i januar. Allerede nå kan du lære hvordan du skal jobbe i Visma ved hjelp av eLæring.

Tilgang til eLæring Visma

Klikk for stort bilde

Ved første gangs pålogging må du opprette konto for eLæring. Klikk på valget for "Opprett konto". Deretter oppgir du ditt navn og din e-post i fylkeskommunen.

Kurs for kjernebrukere

På eLæringen er det mange ulike kurs. Kursene som er ment for "kjernebrukeren" er kun rettet mot ansatte i enkelte funksjoner i fylkesadministrasjonen.

Aktuelle kurs for mange administrativt ansatte

Følgende kurs er anbefalt for ansatte som skal arbeide med Visma ved fylkesadministrasjon, skoler og andre deler av virksomhetene:

Innkjøp / eHandel

  • eHandel for bestillere Bestillinger til leverandører kan nå lages i Visma. Etter vareleveranse skal det gjøres et elektronisk varemottak.
  • eHandel for godkjennere Alle bestillinger, med unntak av matbestillinger, må godkjennes av leder før de går til leverandør. Det vil være mulig å godkjenne via mobile enheter.

Faktura fra leverandører

  • Fakturabehandling – Grunnkurs. Alle fakturaer som skal betales til leverandører blir registrert av fakturamottaket. Deretter blir faktura sendt til virksomheten for kontering, attestering og anvisning.

Fakturering til kunder

  • Fakturering – eOrdre Grunnlag for fakturering til kunder registreres av virksomheten som en eOrdre i Visma.

Andre typer regnskapsbilag

  • Økonomi – eBilag. Andre generelle regnskapsbilag kalles hovedboksbilag. Disse registreres av virksomheten som eBilag. Dette brukes blant annet til korrigeringer i regnskapet og kantineoppgjør.