Prinsipper for en god digital medarbeider i Viken - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Prinsipper for en god digital medarbeider i Viken

En medarbeider i Viken fylkeskommune etterlever visjonen "Viken viser vei" og verdiene "raus, nytenkende og samskapende". 

Samhandling

Alle medarbeidere og ledere i Viken fylkeskommune må hver dag kommunisere og samhandle med mange, både internt og eksternt, for å kunne gi et best mulig tilbud til innbyggere og utvikle Viken i en riktig retning. Det er viktig at alle har en felles forståelse av hva som menes med samhandling, og at vi gjenkjennes på god praksis.  

Samhandling deles inn i tre hovedkategorier: 

  1. å kommunisere er når vi er i dialog med ulike målgrupper, for eksempel elever og innbyggere. 
  2. å jobbe smart sammen er når vi jobber i prosjekter, med oppgaver, felles dokumenter osv. 
  3. å lære og dele beste praksis er når vi utvikler vår kompetanse, og deler det vi kan med andre. 

Samhandling

Informasjonsbehandling 

Alle medarbeidere og ledere i Viken fylkeskommune skal behandle informasjon slik at vi unngår hendelser som påvirker enkeltmedarbeidere, virksomheten eller dens omdømme på en negativ måte. Personopplysninger skal behandles på en trygg måte slik at den enkeltes personvern ivaretas. 

Behandling av personopplysninger deles inn i to hovedkategorier: 

  1. Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, bilder, fødselsdato og personnummer. 
  2. Sensitive (særlige) personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger. Det stilles strengere krav til behandling av disse opplysningene.  

Informasjonsbehandling

Prinsippene ble vedtatt i Digitaliseringsstyret for Viken 2020, 8. august 2019.